Oxfordprofessor tilldelas Lennart Nilsson Award för bilder på hjärnans kopplingar

Timothy Behrens, professor i beräkningsneurobiologi vid Oxford universitet, får Lennart Nilsson Award för avgörande insatser inom utvecklingen av metodiken inom diffusions-MRI, en teknik som med mycket hög upplösning kan avbilda hur hjärnans delar hänger ihop.

Med diffusions-MRI (magnetisk resonanstomografi) är det möjligt att med magnetkamera avbilda vattens diffusion i hjärnan, alltså hur vattenmolekyler rör sig mellan nervceller och därmed hur olika delar av hjärnan kommunicerar med varandra. Timothy Behrens forskning är inriktad på studier av hur hjärnan är organiserad anatomiskt, hur dess olika delar är sammankopplade och hur detta är relaterat till olika funktioner i hjärnan. Undersökningarna görs med hjälp av diffusions-MRI och kombineras med funktionella tekniker och användning av spårämnen.

Timothy Behrens får Lennart Nilsson Award för sin utveckling av så kallade probabilistiska metoder. De gör det möjligt att förutsäga och kvantitativt mäta vattnets diffusion i hjärnan, vilket innebär att man utan fysiska ingrepp kan avbilda hjärnans fiberstuktur i levande människa. Detta är av mycket stor betydelse för möjligheterna förstå både hjärnans utveckling och åldrandets patologi.

Timothy Behrens är född 1978 och har en bakgrund i data- och informationsvetenskap och beräkningsteknik, som han studerat vid universitetet i Oxford. I sin doktorsavhandling 2004 beskrev han nya metoder för att förstå data från diffusions-MRI, som då var en tämligen ny teknik. I sin vidare forskning arbetade han med denna avbildningsteknik som metod att beskriva hur signalvägarna fungerar mellan olika delar av hjärnan. På detta sätt försöker han ur ett beräkningsperspektiv förstå hur lärande och beslutsfattande går till.

Lennart Nilsson Award instiftades 1998 och är en av världens främsta utmärkelser inom vetenskapligt och medicinsk fotografi. Priset administreras av Karolinska Institutet och delas ut årligen för att hedra den legendariska svenske fotografen Lennart Nilsson. Prissumman är på 100 000 kronor.

Priset delas ut vid Karolinska Institutets installationsceremoni den 17 oktober.

Läs mer om Lennart Nilsson Award:
www.lennartnilssonaward.se

För ytterligare information och forskningsbilder, vänligen kontakta:

Presstjänsten
Tel 08-524 860 77
E-post: pressinfo@ki.se
Pressrum

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17 Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera

Media

Media