Så ska cancer bekämpas framöver

På torsdag och fredag den här veckan kommer några av världens främsta cancerforskare att träffas i Stockholm för att diskutera framtidens cancerbehandlingar.

Nu är flera nya angreppssätt på väg in i cancersjukvården. Till dem hör exempelvis immunterapi, där tumörcellerna ska elimineras av kroppens eget immunförsvar. Andra metoder går ut på att strypa tumörens kärltillväxt, så att den ”svälter ihjäl”. Ytterligare andra syftar till att korrigera kända defekter i tumörellerna med hjälp av skräddarsydda målinriktade läkemedel, som stoppar den ohämmade tillväxten.

Andra vägar till förbättrad behandling mot cancer går via en ökad förståelse för cellerna på DNA-nivå - varför delar sig vissa celler ”felaktigt” och utvecklas till tumörer? Går det att bromsa eller påverka tumörutvecklingen i dessa celler, som är genetiskt programmerade att utveckla cancer?

En del nya behandlingsmetoder är redan i kliniskt bruk vid sidan om de i dag mest etablerade behandlingarna kirurgi, strålning och cellgifter. Andra angreppssätt befinner sig på grundforskningsstadiet.

Under två dagar kommer ett 20-tal av världens ledande cancerforskare att berätta om sina senaste resultat från olika fält. Till exempel kommer Keith Flaherty, klinisk forskare från Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital att presentera nya målsökande behandlingar av malignt melanom.

Journalister är välkomna till konferensen “Frontiers in Cancer Research and Therapy”
Tid: Torsdag den 8 mars kl 9.00-17.30 och fredag 9 mars kl. 9.00-15.45.
Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet campus Solna.

För program och mer information om konferensen, klicka här.

Arrangörer: Klas Wiman, Andreas Lundqvist, Ola Larsson, Thierry Soussi, Johan Hansson. Samtliga är verksamma vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

För mer information kontakta:
Docent Johan Hansson, överläkare
Telefon: 08-517 736 40, 073-050 83 65
E-post: johan.hansson@ki.se

Professor Klas Wiman
Telefon: 08-517 793 42 eller 073-986 65 86
E-post: klas.wiman@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Telefon: 08-524 860 66 eller 070- 614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

 

 

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17Obs: Stängt 22/12–26/12 samt 29/12–1/1 Ändrade öppettider 27/12–6/1: 9–17 Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera