Thomas Deerinck belönas med Lennart Nilsson Award 2018

Biokonstnären och forskaren Thomas Deerinck är 2018 års vinnare av Lennart Nilsson Award. Han får priset för att han i över 40 år utvecklat mikroskopiska tekniker och metoder för att förbättra våra möjligheter att få information från celler och biologisk vävnad.

Thomas Deerinck är forskare, teknisk specialist och biokonstnär verksam vid The National Center for Microscopy and Imaging Reseach (NCMIR) och the Center for Research on Biological Systems vid University of California i San Diego. Under de senaste fyra decennierna har han med många olika typer av mikroskop arbetat fram en lång rad nya tekniker och metoder för att förbättra våra möjligheter att få information från celler och biologisk vävnad. Han har bidragit stort till nya metoder inom bioimaging, inklusive utveckling av kemiska, molekylära och genetiska märkningsmetoder för att kunna studera celler och vävnader med både ljus- och elektronmikroskop.

Thomas Deerinck har under de senaste åren arbetat med utveckling av en revolutionerande metod för automatisk tre-dimensionell avbildning och analys användande scanningelektronmikroskop. Han har inte bara utvecklat ”guldstandarden” för provpreparering utan också nyligen tagit fram metoder för förbättrad upplösning samt ökad användbarhet av denna mikroskopiteknik inom biomedicinsk forskning.

Thomas är gift med konstnären Karla Renshaw, som har influerat honom att ge vetenskapliga bilder ett konstnärligt uttryck, vardagliga, osynliga ting omvandlas till vackra konstverk som har figurerat på omslag i såväl ledande fack- och populärvetenskapliga tidskrifter som på konstutställningar. 

Nu tilldelas han Lennart Nilsson Award 2018 för sitt outtröttliga arbete.

Motivering:
Tom Deerinck är en mikroskopist från San Diego som i Lennart Nilssons anda outtröttligt arbetat med att utveckla teknik och metoder för att med mikroskopets hjälp göra det osynliga synligt. Han har givit en lång rad viktiga bidrag till utvecklingen av nya metoder inom både ljus och elektronmikroskopi. Hans bilder har ofta varit avgörande steg i banbrytande forskningsprojekt och han har samtidigt lyckats fånga det vetenskapliga innehållet med ett konstnärligt uttryck.

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna. Ändamålet uppfylls genom att stiftelsen årligen delar ut ett pris benämnt ”Lennart Nilsson Award” till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda.

För mer information, kontakta:
Thomas Deerinck
Tel:+ 1 858 534-4583
Email: tomdeerinck@gmail.com

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Taggar:

Om oss

KAROLINSKA INSTITUTETS PRESSTJÄNST Pressjour: Vardagar 8–20, helger 9-17 Karolinska Institutet – ett medicinskt universitetki.se

Prenumerera

Media

Media