201:a pankreastransplantationen genomförd

Under juli månad genomfördes den 200:e och 201:a transplantationen av en hel bukspottkörtel (pankreas) i kombination med njurtransplantation vid Transplantationskirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. En pankreastransplantation kan bli aktuell vid svår diabetes typ 1 och resultaten är över lag mycket goda.

Bukspottkörteln producerar, förutom bukspott som bryter ned födan i tarmen, insulin och andra hormoner som styr blodsockret. Vid diabetes typ 1 saknas egen insulinproduktion och patienterna som är aktuella för pankreastransplantation har ofta svårt att reglera blodsockret med insulinsprutor. Efter lång tids diabetes typ 1 kan allvarliga komplikationer uppstå, bland annat dialyskrävande njursvikt, synnedsättning och nervskador orsakade av diabetes.

– Efter en lyckad transplantation behöver patienterna inte använda insulin mer, de slipper dialysbehandling och de svåra komplikationerna av långvarig diabetes kan till och med minska efter en kombinerad njur- och pankreastransplantation, säger Johan Nordström, transplantationskirurg.

Sammanlagt har det gjorts knappt 600 kombinerade njur- och pankreastransplantationer i Sverige. Transplantationskirurgiska kliniken i Huddinge har gjort flest pankreastransplantationer i Sverige och har haft ett aktivt program för dessa transplantationer sedan 1974 då den första operationen i Sverige utfördes vid kliniken.

För mer information:
Johan Nordström, specialistläkare på Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 070 721 49 31

Presskontakt: Presstjänsten Karolinska 08-517 74010

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar