Bättre behandling av patienter före och efter operation

Allt mer komplicerade operativa ingrepp kan genomföras på allt sjukare patienter. De senaste fem åren har den genomsnittliga postoperativa vårdtyngden fördubblats på Karolinska Huddinge. Med ökande antal patienter med ökad vårdtyngd har de befintliga lokalerna för postoperativ vård blivit för små och icke ändamålsenliga. Som en anpassning till dessa nya behov öppnar nu en ny ombyggd postoperativ vårdavdelning med sammanlagt 18 vårdplatser.

Den nya avdelningen ger större möjlighet att ta hänsyn till patienternas integritet via effektiv avskärmning, medan patientplatsernas storlek medger effektivt teamarbete med ökade möjligheter att uppfylla hygienkrav och därmed förbättrad patientsäkerhet. Vårdteamets patientnära arbete underlättas avsevärt av att övervakningsutrustning, infusionspumpar, gas, el mm är takhängda.

Avdelningen materialförsörjs genom just in time-system och ansluts till läkemedelsautomatsystemet på sjukhuset. Den nu geografiskt samlade avdelningen med optimalt placerade förråd mm underlättar även införandet av mer kostnadseffektiva arbetssätt.

En annan nyhet är att lokalernas ljusarmatur förprogrammeras i de allmänna ytorna för att kompensera för årstid och timme och vid patientplatserna för att möta olika behov.

Med den nu genomförda ombyggnationen blir dessutom uppvakningsavdelningens verksamhet geografiskt sammanhållen.

För mer information:
Magnus Iversen, sektionschef, UVA, Anestesi- och intensivvårdskliniken, 070-001 7969
Björn Holmström, verksamhetschef, Anestesi- och intensivvårdskliniken, 08-585 829 23
Presskontakt: Presstjänsten Karolinska 08-517 74010


Foton bifogas. Högupplösta finns att hämta på www.karolinska.se/Pressrum/Pressbilder

Postoperativ patientvårdplats. Karolinska Huddinge. Foto: Nathalie Malic

Postoperativa enheten. Karolinska Huddinge. Foto: Nathalie Malic

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar