Bättre övervakning av patienter på ny avdelning

Akutkliniken i Solna öppnar en avdelning för patienter som inte behöver intensivvård, men samtidigt är för sjuka för att vårdas på vanlig avdelning. Det avlastar intensivården, samtidigt som det ökar säkerheten för patienter som kan försämras hastigt.

Den intermediära intensivvårdsavdelningen, eller IMA, som den förkortas, ligger i hus F4 i nära anslutning till akuten. Här finns plats för fem patienter. De övervakas från ett separat rum med stor glasruta in mot vårdsalen. På IMA finnas tillgång till mer medicinteknisk apparatur än på en vanlig vårdavdelning.

– Vi har också en högre personaltäthet. Sjuksköterskorna är specialistutbildade inom intensivvård eller grundutbildade med erfarenhet av akutsjukvård, säger Karin Ossmer, chefssjuksköterska på IMA.

Avdelningen är till för patienter från hela sjukhuset, men troligen kommer många att komma direkt ifrån akuten.

– Där möter vi ofta patienter som vi inte genast kan avgöra vårdbehovet för. Vi kan se att det är en allvarligt sjuk person, men inte vad orsaken är. Då behöver vi IMA, säger Per Lindmarker, chef för Akuten i Solna.

Han hoppas också att IMA ska styra patienter till rätt nivå av vård direkt så att de ska slippa utsättas för många överflyttningar. Platserna är mycket efterlängtade. De avlastar förstås intensivvården, där det ofta är platsbrist. Men det kommer också att innebära bättre övervakning av patientgrupper som kan behöva snabba vårdinsatser om deras tillstånd försämras. På IMA finns en specialistläkare dygnet runt för att uppnå en hög medicinsk säkerhet. Men också för att försäkra sig om att man ta emot rätt patienter.

– Det är specialistläkaren på IMA som, efter samråd med patientansvarig läkare, bestämmer vilka patienter som ska vårdas här, säger Per Lindmarker.

När tillståndet förbättrats är det också specialistläkarens uppgift att se till att patienten snabbt slussas vidare. Intermediärvårdsplatserna är avsedda för korttidsvård. Den beräknade vårdtiden ligger mellan några timmar upp till två dygn.

Den här typen av vård finns redan på några kliniker på sjukhuset. Thoraxkliniken och K44 i Huddinge har intermediära intensivvårdplatser. Det finns också planer på att öppna liknande platser för neurologiska patienter på avdelning R12 i Solna och för patienter på Gastrocentrum Kirurgi i Solna.

– Men vi är först ut med att ha en intermediärvårdsavdelning som inte är så nischad, säger Per Lindmarker.

För mer information:
Per Lindmarker, verksamhetschef, Akutkliniken Solna, 073-966 0098
Presskontakt: Ulla Sörensen, pressekreterare, 070-484 0055
www.karolinska.se

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Dokument & länkar