Delrapport om driftstopp i journalsystemet färdigställd

En delrapport har nu färdigställts om de två driftstopp som under juni inträffade i journalsystemet TakeCare, som används bland annat av större delen av sjukvården i Stockholms län och på Gotland. Analyskommissionen konstaterar att den direkta orsaken var ett fel i operativsystemet, men att effekterna förvärrades av andra tekniska brister och eftersatt uppdatering.

De åtgärder som vidtogs efter det andra stoppet bedöms vara tillräckliga för att minimera risken för ett nytt stopp. Beredskapen för att åtgärda eventuella problem har samtidigt höjts.

Kommissionen föreslår i sin delrapport flera ytterligare åtgärder, på både kort och lång sikt. Till de kortsiktiga hör att förbättra de funktioner som gör att tidigare anteckningar i journalerna kan läsas även om det har inträffat fel som gör att nya anteckningar inte kan föras in. Åtkomst till den så kallade läskopian är synnerligen viktig ur patientsäkerhetssynpunkt.

Nyutveckling av TakeCare bör tills vidare anstå till förmån för förbättrad driftssäkerhet, säger rapporten, som också rekommenderar omgående arbeten för att korta återstartstiden.

Fram till dagens datum finns inga indikationer på att någon patient kan ha kommit till skada på grund av driftstoppen. Chefläkarna i TakeCares policygrupp har dock gemensamt anmält driftavbrotten enligt Lex Maria.

Analyskommissionen har tillsatts av journalanvändarnas organisation CSTC, Centrum Samverkan TakeCare, och rapporterar till landstingsdirektör Toivo Heinso och styrelsen för CSTC. Kommissionens talesperson är Karolinska Universitetssjukhusets chefläkare Johan Bratt. Kommissionen ska leverera en slutrapport under början av hösten.

Mer information:
Klas Östman, presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, 070 450 77 97

Johan Bratt, chefläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, 073 699 62 36

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se