”Flytten har gått lugnt till och enligt plan”

Dagens patientflytt in i den nya sjukhusbyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är nu klar och har gått enligt plan med patientsäkerheten i fokus. Därmed finns nu stora delar av cancerverksamheten i de nya lokalerna och patienterna vårdas i sina nya rum. 

Nu är veckans samtliga flyttar in i nya sjukhusbyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset klara och verksamheterna finns i sina nya lokaler.

- Flytten har gått lugnt till, välordnat och enligt plan. De patienter som flyttade finns nu på sina nya rum sedan några timmar tillbaka och får vård i den nya miljön. Vi har inte haft några medicinska incidenter i samband med flytten, berättar Harald Blegen, chef för Tema Cancer.

Byggnaden där cancer och andra verksamheter har flyttat in under veckan ligger norr om sjukhusets huvudbyggnad. Huset har två entréer: en huvudentré från Akademiska stråket 13, samt en separat entré från Anna Steckséns gata 41, som leder direkt till strålbehandlingsavdelningen som flyttar in senare.

Personal och patienter kan också lätt ta sig vidare till huvudbyggnaden via två inglasade gångbroar. Längst upp i tiovåningsbyggnaden finns ett rum som ska användas för fysisk aktivitet för inneliggande patienter.

- Äntligen är vi nu inne i de  nya lokalerna där vi har de allra bästa förutsättningarna för att ge en modern och bra cancervård. Det är också nära både till forskning i Bioclinicum, och till faciliteter som till exempel intensivvård i huvudbyggnaden, säger Harald Blegen.

Det är inte bara cancerverksamhet som öppnar i nya lokaler den 14 maj. Under veckan som gått har även andra verksamheter flyttat till Karolinska vägen 37-39. (Tidigare byggnaden för Astrid Lindgrens Barnsjukhus).

Datum för flyttar till nya sjukhusbyggnaden Solna

Under 2018 sker ett flertal flyttar på sjukhusområdet i Solna då verksamheter fortsätter att flytta in i nya sjukhusbyggnaden. Flyttarna av sjukvårdsverksamhet till den nya sjukhusbyggnaden kommer att gå i fyra så kallade flyttpaket.

Flyttpaket 1 (22 april) -  öppenvård inom olika specialiteter samt slutenvårdspatienter inom reumatologi, hud och njursjukdomar

Flyttpaket 2 (13 maj) - delar av cancerverksamheten

Flyttpaket 3 (7 oktober) - neuroverksamheten

Flyttpaket 4 (28 oktober) - akutmottagningen för vuxna, dvs den nya intensivakuten, operation, intensivvård resterande vårdavdelningar samt förlossningen

Totalt innebär det att sjukhuset flyttar in i över 200 000 kvm. Den nya huvudentrén på Eugeniavägen 3 öppnade i samband med första flytten i april.

 

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media