Första födseln i Sverige efter transplantation av egen äggstocksvävnad

Igår föddes för första gången i Sverige ett barn till en kvinna som fått sin egen äggstocksvävnad återtransplanterad. Det skedde efter att ett team vid Karolinska Universitetssjukhuset opererat tillbaka en frysförvarad del av äggstockarna.

Kvinnan hade erbjudits möjlighet till bevarande av äggstocksvävnad från den ena äggstocken i fertilitetsbevarande syfte innan cancerbehandling startades. Hon fick därefter äggstocksfunktionen permanent utslagen. Den återförda äggstocksbiten kunde etablera en normal hormoncykel och hade intakta äggceller. Kvinnan genomgick därefter tillsammans med sin partner behandling med provrörsbefruktning (IVF) och blev gravid redan vid första IVF-försöket vid Reproduktionsmedicin Karolinska. Hon födde igår morse ett friskt barn vid Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Vid 23 års ålder insjuknade kvinnan i en ovanlig cancersjukdom, Ewings sarkom. Tumören satt djupt i bäckenet och man tvingades ge både strålbehandling och höga doser cellgifter. Omedelbart innan denna behandling påbörjades, föreslog dock hennes cancerläkare att man skulle frysbevara äggstocksvävnad för att skapa en möjlighet att isolera befruktningsdugliga ägg. Vid operationen kunde man ta ut frisk äggstocksvävnad som omedelbart frystes ned i flytande kväve. Inte oväntat resulterade den 10 månader långa strålnings- samt cellgiftsbehandlingen i att äggstockarnas hormonproduktion omedelbart upphörde och att chanserna till graviditet försvann.

Patienten, som blev botad av cancerbehandlingen, har sedan över 10 år levt ett helt normalt liv, men närt en önskan om att bilda familj med sin man. Sommaren 2012 genomfördes upptining samt återförande av hennes egen äggstocksvävnad, så kallad autolog transplantation, till några olika lokalisationer i lilla bäckenet, av ett läkarteam under ledning Kenny Rodriguez-Wallberg vid Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Senare kunde man vid Reproduktionsmedicin Karolinska, stimulera kvinnan med hormoninjektioner och erhålla mogna äggceller samt utföra assisterad befruktning (IVF) och hon blev glädjande nog gravid vid första försöket efter återförande av ett embryo.

- Denna händelse är en stort steg framåt som öppnar nya möjligheter till att få egna barn för unga cancerdrabbade patienter, säger Jan Olofsson, områdeschef vid Reproduktionsmedicin Karolinska.

För mer information:
Kenny Rodriguez-Wallberg, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 0735-461071
Jan Olofsson, områdeschef, Reproduktionsmedicin Karolinska, 070-0856843

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Dokument & länkar