Förtydligande om journalstopp

Styrgruppen för den analyskommission, som tillsatts för att utreda orsakerna till de två driftsavbrotten i journalsystemet TakeCare under juni, vill på förekommen anledning förtydliga att den direkta orsaken var ett fel i operativsystemet AIX, men att effekterna förvärrades av andra tekniska brister och eftersatt uppdatering av reservlösningen för att läsa journaler under driftavbrott.

Den Lex Maria-anmälan som har gjorts har inlämnats av chefläkarna i policygruppen i journalanvändarnas organisation CSTC, Centrum Samverkan TakeCare. Vårdgivarna bör enligt rapporten prioritera arbetet för ökad driftssäkerhet framför nyutveckling.

Mer information:
Klas Östman, presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, 070 450 77 97
Johan Bratt, chefläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, 073 699 62 36

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Dokument & länkar