Framtidens universitetssjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset

Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset, bjuder in till pressträff för att berätta om sjukhusets nya tematiska organisation och huvudstrategi värdebaserad vård, som utformats för att följa patientens resa genom vården och möta de utmaningar som sjukhuset och hälso- och sjukvårdssystemet står inför. 

I dagsläget är organisationen utformad efter professionen och inte patienterna.  Den nya tematiska organisationen kommer att utgå från patientens resa genom vården med tydliga patientflöden och det ska tydligt mätas vilket värde vi tillför patienten.

Karolinska Universitetssjukhuset har utifrån patientens resa genom vården och inför flytten till det nya universitetssjukhuset arbetat fram en ny verksamhetsmodell för att kunna ta hand om patienter på bästa möjliga sätt, i dag och i framtiden, genom att stärka interprofessionella och interdisciplinära samarbeten kring patienter, och i större utsträckning integrerar forskning och utbildning i universitetssjukvården.

I den nya organisationen skapas även förutsättningar för att i nära samverkan och gemensam ledning med Karolinska Institutet erbjuda en universitetssjukvård i världsklass med värdebaserad vård, ledande klinisk forskning och utbildning av högsta kvalitet.

Plats:
Eugeniahemmet, hus T3, plan ett, lokal Gambro. 

För besöksparkering se karta

Datum och tid 
27 januari 2016
Klockan 09.00-10.30

Föranmälan görs till:
Mirjam Kontio, pressekreterare, Karolinska Universitetssjukhuset,
e-post:mirjam.kontio@karolinska.se, mobil: 0739-66 13 77. 

Presskontakt
Mirjam Kontio, pressekreterare, tfn 0739-66 13 77

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

 

 

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia