Karolinska Trial Alliance: Rekordstort intresse för konferens om kliniska studier

Den 7–8 september arrangeras Nationell konferens om kliniska studier där Karolinska Trial Alliance (KTA) är 2017 års regionala värd. Årets tema är ”Framtidens kliniska studier” och intresset är rekordstort med över 650 anmälda deltagare. Kliniska studier bidrar till att driva forskningen framåt och för patienten är det en förutsättning för att få ta del av nya läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar inom hälso- och sjukvården. 

Temat för året är framtidens kliniska studier där framtida; kliniska forskningsteam, forskningspatient, forskningsmetoder, terapiområden och verktyg kommer att presenteras.

 Vi kommer bland annat få höra hur hologram kan förenkla hantering av prover inom biobanken genom att kombinera styrkorna från både dator och människa. Vidare kommer vi att få höra om hur vi ska förvalta patientens preferenser i kliniska studier, visioner kring framtidens forskningspatient bortom 2030 och psykiatrins användning av e-verktyg säger Maria Englund, Verksamhetschef Karolinska Trial Alliance (KTA) och nodföreståndare Stockholm-Gotland.

Nationell konferens om kliniska studier arrangeras inom ramen för Kliniska Studier Sverige, som är ett nationellt samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner.

För mer information http://karolinskatrialalliance.se/konferens2017/

Karolinska Trial Alliance (KTA) är en klinisk prövningsenhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, som stöds av Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. 


Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-517 740 10

presstjanst.karolinska@sll.se

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera