Karolinska Universitetssjukhuset: Hälsosam livsstil kan halvera risken för framtida hjärtflimmer

Högintensiv träning och måttlig alkoholkonsumtion kan öka risken för framtida hjärtflimmer hos yngre män visar en ny avhandling. Risken att drabbas av framtida hjärtflimmer ökar redan vid ett till två glas alkohol om dagen hos både män och kvinnor. Regelbunden låg till måttligt intensiv fysisk aktivitet, exempelvis dagliga promenader eller cykelturer minskar risken för framtida förmaksflimmer hos både män och kvinnor. Stora mängder högintensiv fysisk aktivitet kan däremot öka risken för förmaksflimmer hos yngre män, hos kvinnor fanns däremot ingen sådan riskökning.

-Redan vid måttlig alkoholkonsumtion kan öka risken för förmaksflimmer. En hälsosam livsstil kan halvera risken för framtida förmaksflimmer hos både män och kvinnor säger Nikola Drca, biträdande överläkare, som skrivit avhandlingen.

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och ofta även snabbare. Tillståndet gör att hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen så effektivt som det brukar göra. Förmaksflimmer är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. Förekomsten av förmaksflimmer är cirka 3 % i den vuxna befolkningen och ens livstidsrisk uppgår till över 20 %. 

Avhandlingen har undersökt hur en förändring av livsstilsfaktor, särskilt alkohol och motion kan påverka risken för förmaksflimmer.

Länk till avhandlingen

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera