Karolinska Universitetssjukhuset bygger lekrum på alla avdelningar

Med start under våren byggs lekrum på alla avdelningar i ett samarbete mellan Karolinska, Junibacken och stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Barn behöver leka och lära också när de vistas på sjukhus.

Under våren startar en efterlängtad satsning när dag- och lekrum byggs på alla slutenvårdsavdelningar. En glasvägg kommer att avskilja cirka 25 kvadratmeter i slutet av varje korridor, vilket ger ett rum för lek, ungefär lika stort som de som fanns i den tidigare byggnaden för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Under hösten 2018 ska de stå klart.

 –Här ska det finnas något att göra för barn i alla åldrar. Det kommer också att finnas bekväma sittplatser där vuxna kan vila, säger Svante Norgren, Temachef Barn och Kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset.

För barn 0-11 år finns Lekterapin på plan 4 med flera lekmiljöer, till exempel en sjukhusmiljö, en hemma-miljö och en ateljé. Här finns också lekmaterial för riktigt små barn. Samma våningsplan har en utegård med fullt utrustad lekplats och motorikbana. På plan 4 finns även mottagningen ”Beredd på behandling” där lekterapeuter arbetar med de barn som känner stor oro inför sin behandling.

Pedagogiskt resurscentrum på plan 3 har fokus på lite äldre barn, 12-18 år. Här kan de spela biljard, pingis, kasta pil, spela tv-spel, eller skapa i ateljén. På plan 3 finns också sjukhusskolan för barn 6-18 år och ett barnbibliotek. Barnbiblioteket har nyligen fått en ansiktslyftning för att ge en trivsam och inbjudande miljö - också det i ett samarbete mellan Karolinska, Junibacken och Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. På samma plan finns ett så kallat sinnesrum för barn i alla åldrar. Här samverkar ljud, ljus och olika material för att ge avkoppling och stimulans.

Bakgrund:

Medelvårdtiden för barn på Astrid Lindgrens Barnsjukhus är fem till sex dagar för de yngsta barnen och två till tre dagar för de äldre. Det finns också barn som har mycket längre vårdtider. För deras tillfrisknande spelar sjukhusets miljö och den stimulans de kan få genom den en viktig roll.

Barnverksamhetens slutenvård finns huvudsakligen i byggnad U160 där den ligger i fyra våningsplan med vardera 28 vårdplatser. Det finns också en neonatalavdelning med 12 platser samt en avdelning för intensivvård av barn. Barn vårdas oftast i enkelrum med möjlighet för en närstående att sova över, vilket är standard på svenska sjukhus. På rummet kan också undersökningar och enklare behandlingar genomföra. För mer komplicerade behandlingar finns behandlingsrum på varje våningsplan.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media