Karolinska Universitetssjukhuset deltar i ett nytt EU-projekt som ska rädda fler liv genom fjärrövervakning

Projektet Nightingale syftar till att utveckla en trådlös och bärbar teknik för fjärrövervakning av vitala funktioner, exempelvis puls, hjärtrytm och andningsförmåga hos riskpatienter, både på sjukhuset och i hemmet efter bland annat operation. Målet är att vårdgivaren i realtid får information om en patients situation skulle försämras, exempelvis genom blödning eller lunginflammation. Tidig information ökar möjligheterna att förhindra allvarliga komplikationer, vilket väntas rädda fler liv.

Projektet är en del av ett nytt EU program Horizon 2020. I hård internationell konkurrens söks medel för att vårdgivare skall driva utvecklingsprojekt i samarbete med industrin och stora delar av anslagen finansierar framtagandet av nya lösningar. Nightingale rankades som nummer två totalt och erhöll ett bidrag på €5,3 miljoner. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av fem europeiska universitetssjukhus som ska delta i projektet "Nightingale”, där även Leuven Teaching Hospital, University College London Hospital (Sjukhus), UMC Utrecht och Uniklinik Aachen ingår.
 
– Min förhoppning är att den färdiga produkten är en liten mobil enhet som patienten lätt kan bära på sig utan att det hindrar dagliga aktiviteter men med avancerad teknik som möjliggör att information på ett säkert sätt skickas till vårdgivaren. Ett sådant system bör också bestå av möjligheter till direkt kommunikation med vården via ljud och video. Det skulle innebära en stor trygghet för patienter, vid eventuell försämring kommer sjukvården kunna uppmärksamma det direkt och ta kontakt med patienten. På så sätt skulle möjligheterna att rädda liv och undvika allvarliga komplikationer markant förbättras, säger David Konrad, som ansvarar för projektet för Karolinska Universitetssjukhusets del.

Det färdiga systemet ska kunna integreras med befintliga system hos vårdgivaren. EU-projektet kommer även involvera patienter och vårdpersonal för att säkerställa att systemet blir användarvänligt för såväl patient som personal.

För mer information om EU-projektet Nightingale:
http://www.nightingale-h2020.eu/ 

Kim Sjölund
Tf Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Stockholms län växer med i genomsnitt 38 500 fler invånare varje år. Mellan år 2010 och 2020 beräknas invånarantalet ha ökat med ytterligare 385 000 personer. För att möta framtidens vårdbehov genomför Stockholms läns landsting just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning på cirka 41 miljarder kronor som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera