Karolinska Universitetssjukhuset genomför fler ingrepp där en aortaklaffsprotes sätts in vid hjärtat med kateter (TAVI)

Karolinska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i Sverige nu utfört 1000 TAVI-ingrepp (Transcatheter Aortic Valve Implantation), sedan verksamheten startade 2008. Antalet ingrepp har ökat för varje år och 2017 blir ett nytt rekordår med en ökning på 65% jämfört med året innan. Från 2018 planeras ingreppen att utföras i de nya hybridsalarna som är i internationell toppklass och möjliggör mer avancerade ingrepp och samarbeten mellan hjärtkirurger och kardiologer.

Oftast sätts en aortaklaffprotes in genom en hjärtoperation där man öppnar bröstkorgen. Numera rekommenderas att man hos äldre och sjuka patienter ska undvika kirurgiskt aortaklaff ingrepp och istället ska utföra TAVI ingrepp. TAVI innebär att man sätter in en aortaklaffprotes genom katetrar från en pulsåder i ljumsken upp till hjärtat. TAVI görs utan sövning och tar under en timme och normalt kan patienterna skrivas ut två dagar efter ingreppet säger Andreas Rück, överläkare och Medicinskt ansvarig TAVI.

Förkalkning och förträngning av aortaklaffen (aortastenos) är en allvarlig sjukdom som främst drabbar den äldre befolkningen, i snitt drabbas 3% av befolkningen som är över 80 år. Aortastenosens grad fastställs genom ultraljudsundersökning. Aortaklaffen sitter mellan hjärtats vänstra kammare och stora kroppspulsådern (aorta). Vid aortastenos får hjärtat allt svårare att pumpa ut blod till kroppen. De symptom som kan uppstå är andfåddhet eller tryck i bröstet vid ansträngning eller svimningstendens vid ansträngning. Om den förkalkade aortaklaffen inte byts ut till en protes är det stor risk att patienten avlider redan inom något år. På Karolinska Universitetssjukhuset har det utförts TAVI-ingrepp sedan 2008 och Karolinska Universitetssjukhuset störst erfarenhet på området i landet och bra resultat.

 

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media