Karolinska Universitetssjukhuset kommenterar resultaten från enkät till Läkarföreningens medlemmar på sjukhuset

Idag, onsdag 15 mars, har Läkarföreningen meddelat resultaten från en enkät som de gjort bland sina medlemmar på sjukhuset. Karolinskas ledning välkomnar läkarföreningens enkät som ytterligare underlag till den pågående dialogen bland medarbetare och chefer kring de utmaningar som sjukhuset och sjukvården i stort står inför.

- Då vi är mitt i vår förändringsresa så välkomnar vi läkarföreningens enkät för att se deras frågor och farhågor i detta. Vi vill fortsätta samtala om detta, för att sedan kunna ta ett bra nästa steg i vår förändring, säger Melvin Samsom, sjukhusdirektör.

Stockholms läns landstings framtidsplan för hälso- och sjukvården innebär genomgripande förändringar inom sjukvården. Syftet med planen är dels att säkerställa medborgarnas behov av vård i framtiden, dels att skapa en vård som ger patienten en central roll och större delaktighet.

- Karolinska Universitetssjukhuset har en mycket viktig del i denna plan. Framtidsplanen ger oss ett nytt uppdrag som får stora konsekvenser. Vi ska renodla vården till att bli mer högspecialiserad, och vi ska därför överföra mycket av den vård som inte är högspecialiserad till andra vårdgivare. Denna stora överföring har nu börjat och påverkar hela sjukvårdssystemet, säger Melvin Samsom.

För att kunna leverera på de höga krav som ställs på sjukhuset har arbetet börjat med en ny verksamhetsmodell. Detta innebär stora förändringar i hela organisationen och därför förs det en kontinuerlig och tät kontakt med många medarbetare. Den största förändringen i den nya verksamhetsmodellen sker för läkare i och med att sjukhuset lämnar den gamla klinikstukturen.

- Vi lyssnar på och tar in alla yrkesgruppers synpunkter. Mycket av det som framkommer i Läkarföreningens enkät är känt sedan tidigare samtal i organisationen. När vi tittar på resultaten i vår medarbetarundersökning, som täcker samtliga yrkesgrupper, så ser vi att trots stark förändring är det mycket som fungerar bra men också att mycket behöver förbättras.  Vi är medvetna om att det finns mycket att fortsätta arbeta med, säger Anna-Karin Samuelson, HR direktör.

Det pågår nu ett stort arbete på hela sjukhuset utifrån sjukhusets medarbetarundersökning där alla chefer på alla nivåer kommer att föra dialog med medarbetare utifrån resultaten för att hitta förbättringsåtgärder. Här blir också läkarföreningens enkätresultat en viktig pusselbit som kommer att tas med i arbetet.

 

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera