Karolinska Universitetssjukhuset rankas i topp bland Sveriges sjuksköterskor samt sjuksköterskestuderande

Karolinska Universitetssjukhuset kommer som nummer ett med god marginal i Universums undersökning när sjuksköterskestuderande rankar den mest intressanta (29 %) och mest idealiska (21 %) arbetsgivaren. Sjukhuset hamnar även i toppen när verksamma sjuksköterskor rankar sin mest ideala arbetsgivare.

  • Det är förstås mycket glädjande att vi än en gång utses till nummer ett när sjuksköterskestuderande får välja. Dessutom ligger vi bra till hos verksamma sjuksköterskor framför allt inom Landstinget där vi ligger högst på listan. Det visar att vi behåller vår position både som ett attraktivt sjukhus och arbetsgivare, säger Anna-Karin Samuelson, personaldirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset förknippas i undersökningen med ord och uttryck som; stort, bra, tryggt, goda referenser, meningsfullt arbete (rykte/image), respekt för medarbetare (människor/kultur) och utmanande arbete, teamarbete (möjlighet att avancera.)

Två andra kategorier där Karolinska placerade sig högt var förankring i ledningen samt marknadsföringen (exempelvis rekryteringsannonsering.)  

Både 2015 och 2016 utsågs Karolinska Universitetssjukhuset som mest attraktiva arbetsplatsen bland Sveriges sjuksköterskestuderande. Landstinget i stort är den mest attraktiva arbetsgivaren jämfört med kommun och privata alternativ.

Karolinska Universitetssjukhuset har i år också fått utmärkelsen Karriärföretagen för sitt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Över 5000 företag samt 600 statliga verk, myndigheter och kommuner har ingått i urvalet. Resultaten från 2015 och 2016 års undersökningar är en mycket viktig del till varför Karolinska valts ut till Karriärföretag i år.

Kim Sjölund
Tf Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera