Karolinska Universitetssjukhusets familjecentrerade neonatalvård ledande i Europa - optimala lokaler för ökad närhet mellan föräldrar och barn

I en nyligen publicerad studie som jämfört föräldranärvaro på sjukhus i Europa är Karolinska Universitetssjukhuset bäst med i snitt 22 timmar närvaro per dygn. Karolinska Universitetssjukhuset hamnar också högt när det gäller hud-mot-hudvård med i snitt 8 timmar per dygn. Möjligheten för föräldrar att övernatta på avdelningen var den enskilt viktigaste faktor för att etablera närhet mellan barn och förälder. Svenska pappor stack ut i studien genom att vara de mest närvarande papporna.

– För oss är det viktigt att så tidigt som möjligt involvera föräldrar i vården, det handlar om att stärka dem i sitt föräldraskap och bli experter på att se och tolka sina barns behov säger Siri Lilliesköld, omvårdnadsansvarig för patientområdet Sjuka nyfödda barn.

 Möjlighet till övernattning erbjuds alla föräldrar till barn som vårdas inom patientområdet Sjuka nyfödda barn på Karolinska Universitetssjukhuset.

– Närkontakt, speciellt hud-mot-hudvård, mellan förälder och barn är viktigt och särskilt viktigt för förtidigt födda barn, då det stödjer barnens utveckling och anknytning till föräldern. Just när det gäller föräldranärvaron så var vi på Karolinska Universitetssjukhuset i topp i Europa vilket är ett tydligt kvitto på att vårt arbete är framgångsrikt säger Boubou Hallberg, patientområdeschef Sjuka nyfödda barn.

Studien som jämförde föräldranärvaro och hud-mot-hudvård på totalt 11 neonatalavdelningar i totalt 6 europeiska länder kan läsas i sin helhet i tidskriften Acta Paediatrica: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.13798/epdf

 

Fakta om patientområde Sjuka nyfödda barn

Patientområde Sjuka nyfödda barn bedriver verksamhet i Danderyd, Huddinge och Solna. Här vårdas varje år 2500 sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Dessutom tas 200 utomläns-/utlandspatienter emot för högspecialiserad vård. Patientområdet har 70 vårdplatser.

Patientområde Sjuka nyfödda barn på Karolinska Universitetssjukhuset utgör Nordens största regioncentrum för nyfödda barn och deras familjer. Vi ansvarar för den högspecialiserade vården av mycket för tidigt födda barn (före graviditetsvecka 32), respiratorvård och kylbehandling. Vi utgör en nationell resurs inom neonatal barnkirurgi, njur-, och leversjukdomar, hjärnskador och medfödda ämnesomsättningsfel.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera