Karolinska Universitetssjukhusets flytt in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna

Nu har de verksamheter som ska flytta in i den nya sjukhusbyggnaden under 2016 genomfört sina flyttar. Varje dag under flyttperioden har Karolinska Universitetssjukhuset gjort en uppdatering kring hur flytten fortskrider. Uppdateringen baseras på det möte som hålls varje morgon kl 07:30 med ledarna för olika projekt och flyttande vårdverksamheter, bland annat tema- och funktionschefer. Denna typ av möten upphör nu och ersätts av ett förstärkt ledningsstöd till ordinarie verksamhet, en mindre gruppering som leds av chefläkare och som initialt träffas dagligen. 

Uppdatering kommer att skickas ut måndag, onsdag och fredag denna vecka, varefter denna specifika rapportering glesas ut och upphör inom någon vecka. Kommunikationen övergår sedan till ordinarie kanaler.

Frågor som behandlats vid flyttmötet fredag den 2 december:

  • De senaste dagarna har vi vidtagit en rad åtgärder för att förbättra de störningar som funnits i mobiltelefonin, bl a rörande samtalskvalitet och störande ljud.
  • Kortvariga störningar i nätverket i nya sjukhusbyggnaden. Intensivt arbete pågår för att mäta, analysera och lösa problem tillsammans med expertis från de olika leverantörerna. Arbetet pågår i nära samverkan mellan verksamhetsföreträdare, chefläkare och projektansvariga. Distansövervakningen på hjärtintensiven påverkas av dessa kortvariga nätstörningar. Etablerade reservrutiner finns och används om störningar uppkommer.
  • Skyltning från Solnavägen till barnakuten förstärks. En grupp har startats där Locum, Trafikverket, Karolinska är med.


Övergripande bedömning av läget
Beläggningen på hjärt-, lung- och thoraxavdelningarna har fördubblats sedan inflytt och flera olika typer av operationer har genomförts. På grund av störningarna i nätverket kommer antalet patienter inom hjärtsjukvården inte ytterligare ökas för närvarande. De övriga sjukhusen i nätverkssjukvården stödjer och tar emot patienter med behov av hjärtövervakning.
Upptrappningen för barn följer den plan som gjorts. Ett stort antal patienter söker sig till barnakuten i Solna. 


Mer information:
http://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2016/11/patienter-deltar-i-den-vardebaserade-varden/
http://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2016/12/en-av-de-forsta-patienterna-i-nya-sjukhusbyggnaden/

Kim Sjölund
Tf Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera