Karolinska Universitetssjukhusets flytt in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna

Alla verksamheter som har flyttat in i den nya sjukhusbyggnaden under 2016 är på plats. Varje dag under flyttperioden har Karolinska Universitetssjukhuset gjort en uppdatering kring hur flytten fortskrider. Därefter har denna rapportering skett mer sporadiskt ungefär en gång per vecka. Här kommer veckans uppdatering.

Frågor som behandlats vid möten förstärkt ledningsstöd under veckan:   

  • Tester med telefonikvalitet och batteritid fortsätter inom telefonigruppen.
  • Inga falsklarm har rapporterats på larmpanelerna sedan införande av panelskydd under v.7.
  • Förslag kring justering av accesser till dörrar tas till taskforce under veckan.
  • Återrapportering att jourrum är i ordning har skett till alla jourer.
  • Rutin om loggning av tekniska uppdateringar följs inte fullt ut så påminnelse skickas ut i denna vecka.
  • Som komplement till e-learningsmoduler om NKS så har även en egen sida skapats på intranätet med NKS specifika rutiner.

 Övergripande bedömning av läget
De möten som behandlar inflyttningsrelaterade problem träffas nu tre gånger i veckan och kommer ytterligare att tunnas ut. Den taskforce som bildades träffas regelbundet för att lösa uppkomna problem och ta beslut kring åtgärder.
Både avseende hjärtpatienter och barnsjukvården är alla delar driftsatta. Det dagliga arbetet sker enligt ordinarie verksamhetsplan.

Bifogar tre länkar kring verksamheten:

http://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2017/03/formaksflimmer/

http://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2017/03/vats/

http://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2017/03/one-step/


Mvh

Anne-Charlotte Knutsson
Kommunikationsdirektör

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera