Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad invigdes idag

Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad för högspecialiserad sjukvård har invigts idag, den 25 maj. Invigningen hölls i nya huvudentrén och gästades av Deras Majestäter Konungen och Drottningen.

I Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusentré har idag cirka 650 gäster bevittnat när H.M. Konungen förrättat invigningen och förklarat den nya sjukhusbyggnaden öppen. Ett sjukhus som kommer att bedriva högspecialiserad vård och ta hand om de allra svårast sjuka patienterna.

Verksamheten har under dagen pågått som vanligt och patienterna har tagits emot som planerat.

Invigningen direktsändes ut till sjukhusets personal så att intresserade medarbetare skulle få uppleva invigningsceremonin. Filmspelningar från invigningen kommer att publiceras under eftermiddagen på Karolinska.se. 

Arrangemanget anordnas gemensamt av Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting, Skanska och Coor.

Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i siffror:

  • 630 patientrum på cirka 19 kvm (enkelrum, med egen dusch och toalett)
  • 36 operationssalar
  • 5 hybridsalar
  • 100 dagvårdsplatser
  • 168 mottagningsrum
  • 1 helikopterplatta, med plats för två helikoptrar

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media