Karolinska Universitetssjukhusets nyinrättade Strategiska patient- och närståenderåd stärker patienternas delaktighet

Patientinflytande är en hörnsten i Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsmodell. Genom det nytillsatta Strategiska patient- och närståenderådet stärks patientinflytandet ytterligare på sjukhuset.  Rådet har till uppgift att driva och initiera sjukhusövergripande frågor som syftar till bättre vårdmöten för patienter och deras närstående. Angelica Frithiof, som har egen patienterfarenhet och länge arbetat med frågor som rör ökad patientinvolvering i vården, har valts till Ordförande för rådet.

Att involvera patienterna, utifrån sina erfarenheter, behov och förutsättningar, som en tillgång i vården utgör ett av Karolinska Universitetssjukhusets viktigaste mål.

Rådets nya ordförande, Angelica Frithiof, är nu också på plats och gruppen har samlats till tre möten där de har börjat identifiera prioriterade områden som är viktiga för patienter och närstående.

- Genom det Strategiska patient- och närståenderådet stärks patienternas och närståendes ställning i sjukhusets beslutsprocesser. Det kan handla om allt ifrån trygghet vid tolkning, tillgänglighet i telefon och alternativa kontaktvägar till vården samt psykiskt stöd efter utskrivning och under vårdprocessen. Jag är otroligt glad över att få vara en del av ett så viktigt arbete, säger Angelica Frithiof.

Alla med erfarenhet av vård, som patient eller närstående, har kunnat söka till Strategiska patient- och närståenderådet. Det har inte varit nödvändigt med tidigare erfarenheter av föreningsarbete. Rådet sammanträder 6 - 8 gånger per år och mötena planeras så att också de som arbetar dagtid ska ha möjlighet att närvara.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media