Kommentarer till Dokument Inifråns serie "Experimenten"

Den sista delen av Dokument inifråns serie om Paolo Macchiarini och operationerna med syntetiska, stamcellsbehandlade luftstrupar sändes på onsdagkvällen på SVT1.

- Programmen har väckt ett antal allvarliga frågor kring Paolo Macchiarinis verksamhet och visat förhållanden som är etiskt  oförsvarbara , säger Karolinska Universitetssjukhusets chefläkare Gunnar Öhlén. Sjukhuset måste naturligtvis dra lärdom av det som inte har fungerat och vi arbetar på ett nytt och tydligare regelverk för operationer med oprövade metoder.  Vi  beklagar,  för de tre patienternas skull, och för alla andra patienter som skulle behöva en behandling av det här slaget, att den inte visade sig fungera som vi hoppades.

-  För Karolinska Universitetssjukhusets del  har det dock inte framkommit något som ändrar vår grundinställning gällande de tre operationer som genomfördes hos oss, fortsätter Gunnar Öhlén. De gjordes för att det inte fanns några alternativa behandlingar som kunde rädda  de tre patienternas liv.

 I programmet ifrågasätts också hur sjuk den isländske patienten var; om det verkligen var motiverat att operera honom  med Paolo Macchiarinis oprövade metod. 

- Vår bedömning är att det var motiverat, säger Gunnar Öhlén. Operationsbeslutet föregicks av en multisdisciplinär konferens, med företrädare för flera olika specialiteter,inklusive den inremitterande läkaren från Island, och bedömningen där var tydlig: patienten skulle ha avlidit om inget gjordes och det fanns ingen etablerad behandling som skulle kunna bota patienten.

I det program som sändes igår, sades att de läkare på Karolinska Universitetssjukhuset,  som anmält Paolo Macchiarini för felaktigheter i hans vetenskapliga artiklar om operationerna, hotades med skriftlig varning av sjukhuset.

Gunnar Öhlén påpekar att sjukhuset var tvungna att utreda frågan, eftersom läkarna i sin granskning gjort omfattande avvikelser från de stränga regler som gäller avseende vem som får öppna en journal och i vilket syfte. Men eftersom syftet var så tydligt gott, avstod sjukhuset från en skriftlig varning. 

Gunnar Öhlén framhåller också att Paolo Macchiarinis anställning vid Karolinska Universitetssjukhuset avslutades för mer än två år sedan, hösten 2013.

För information om Karolinska Institutets kommentar se länk nedan:
http://news.cision.com/se/karolinska-institutet/r/kommentar-till-svt-s-dokumentar--experimenten-,c9903983

 

 

Mirjam Kontio
Pressekreterare / Press Officer
08-517 740 10
mirjam.kontio@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.


Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera