Lars Björndahl WHO-expert på manlig infertilitet

Världshälsoorganisationen WHO har bjudit in Lars Björndahl, överläkare och med. dr. till att vara expert i en av WHO:s expertgrupper om infertilitet. Lars Björndahl är verksam vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin och androloglaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

WHO har tillsatt en styrkommitté för infertilitet med tillhörande expertgrupper som har olika inriktning. Lars Björndahl sitter med i expertgruppen som handlar om manlig infertilitet. Expertgruppen ska plocka fram relevant material inom evidensbaserad medicin för att sedan granska materialet och fastställa vad som är väl bevisat för att kunna ge förslag på riktlinjer.

Att en av de sju expertgrupperna handlar om mannen är en viktig poäng i sammanhanget anser Lars Björndahl.

- Just det att mannen ska ses som en patient är central. Inom området barnlöshet har mannen bara setts som en spermieleverantör, man har sökt svar på infertilitet bara i spermien och inte i mannen. Det är den stora tyngden, att mannen nu får bli en patient också, säger Lars Björndahl.

WHO har inlett ett arbete med att uppdatera och revidera globala tekniska riktlinjer kring infertilitet. Kliniska riktlinjer för diagnostisering och handläggning av infertila kvinnor och män har inte uppmärksammats av WHO sedan 1992. Däremot reviderades och uppdaterades riktlinjerna för hur spermaanalyser ska utföras under 2010, och då ingick Lars Björndahl i den redaktionella kommittén.

-Det här är ett erkännande för hela Karolinskas verksamhet med andrologi, som ju inte formellt är en svensk specialitet. Det är roligt att vårt medvetna arbete på Centrum för Andrologi och Sexualmedicin med att utveckla metoder på laboratoriesidan men även kliniska metoder, har rönt det intresset att WHO ber mig vara med, säger Lars Björndahl.

För mer information:
Lars Björndahl, överläkare Centrum för Andrologi och Sexualmedicin och androloglaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 08-585 835 20

Bild: Lars Björndahl
Fotot är taget av: Anders Norderman

Presskontakt: Presstjänsten Karolinska 08-517 74010             www.karolinska.se

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar