Magnetstyrning ger säkrare hjärtingrepp

Karolinska Universitetssjukhuset har börjat använda en ny teknik med magnetstyrning av katetrar vid hjärtablationer. Med magnetstyrning minskas risken för komplikationer, eftersom det ger ett konstant tryck, i motsats till styrning av en mänsklig hand. En annan fördel är att läkaren får en bättre arbetsmiljö vilket gör att man orkar vara alert under en längre tidsperiod.
En ablation innebär att med värme eller kyla destruera vävnad i hjärtat så att det substrat eller fokus som startar hjärtarytmien inte kan uppstå.
Systemet arbetar med stora magneter utanför kroppen med vilka man kan styra katetrarna inne i hjärtat. Läkaren sitter i ett kontrollrum och styr katetern med en joystick och dirigerar den till de områden som behöver behandlas. Systemet lämpar sig speciellt bra för mer avancerade behandlingar mot förmaksflimmer och kammararytmier.
Hjärtkliniken på Karolinska är enda universitetsklinik i Sverige att ha denna teknik.
Efter en inlärningstid kommer det nya magnetnavigeringslaboratoriet på årsbasis att ta emot cirka 400 patienter fler varje år. Det medför att vårdgarantin inom landstinget kan hållas samt att fler utomlänspatienter kan behandlas.

En annan metod att minska komplikationer i hjärtat är att använda kyla. Sektionen för invasiv elektrofysiologi inom Hjärtkliniken är ett kompetenscentrum och träningscenter för Norden inom ablation med kyla. Det innebär att man tar emot kollegor för att lära ut metodik kring lyckad och säker behandling med kylenergi. Hjärtkliniken har Nordens största invasiva kardiella elektrofysiologiska verksamhet och utförde 1241 ablationer 2010.

För ytterligare information:
Göran Kennebäck, Överläkare, Docent, Hjärtkliniken, Sektionschef Invasiv elektrofysiologi
073-682 2918

Presskontakt: Ulla Sörensen, pressekreterare, 070-484 0055
www.karolinska.se

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Dokument & länkar