Mobil simulator för träning i titthålskirurgi

Karolinska har tagit i bruk landets enda mobila simulator för titthålsoperationer. Där kan kirurger träna på operation av gallblåsa, bukväggsbråck, tarmoperation, överviktskirurgi-gastric bypass och olika gynekologiska ingrepp.

I den mobila simulatorn finns en stor mängd övningar med olika svårighetsgrad vilket gör det möjligt att anpassa den till träningsbehov och det finns träningsmoduler med olika specifika teknikmoment.  

-Träningen med simulator ökar patientsäkerheten och innebär även att operationstiderna kan förkortas. Vi arbetar nu även med att skapa en "hybridkurs" dvs vi bygger samman laparoskopisimulatorn med patientsimulatorn och kan på så sätt träna hela kirurgiska team.

-Det här är en mobil simulator som går lätt att flytta och är enkel att sätta upp. Vi kan flytta den till andra sjukhus för att hålla utbildningar, något som nu ingår i vårt uppdrag, säger Ann Kjellin, överläkare i kirurgi och ledningsansvarig på CAMST.

Förvärvet av utrustningen har möjliggjorts genom ett anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse till Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Vid CAMST som är Karolinskas centrum för avancerad medicinsk simulering och träning,  finns bland annat avancerade simulatorer för träning av akut omhändertagande av medicinsk eller kirurgisk sjukdom, anestesi- och intensivvård. Patientsimulatorerna är modeller i naturlig storlek med verklighetstrogna funktioner för andning och cirkulation. Där tränas studenter och personal i systematiskt samarbete (Crew Resourse Management, CRM).

Foto: Simulator för titthålskirurgi

Ytterligare information:
Ann Kjellin, överläkare och ledningsansvarig på CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset, 08-585 869 09

Presskontakt: Ulla Sörensen, pressekreterare 070-484 0055
www.karolinska.se

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar