Ny telefonlinje ska förhindra sexuellt våld

Nu ska de som riskerar att utöva sexuellt våld kunna få hjälp och stöd i tid. PrevenTell är en hjälptelefonlinje dit personer som tappat kontrollen över sin sexualitet kan vända sig för att få behandling i tid.

Centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har sedan 2006 tagit emot patienter som oroar sig för att deras sexuella fantasier och tankar ska gå över gränsen. Den nya hjälptelefonlinjen som invigs den 22 mars ska underlätta tillgängligheten för personer som tappat kontrollen över sin sexualitet att få hjälp och stöd i tid.

– Det här är en allra första kontakt för att den som oroar sig för sina sexuella tankar och impulser ska få hjälp och råd, säger Katarina Öberg, psykolog och enhetschef på Centrum för Andrologi och Sexualmedicin.

Hjälptelefonlinjen är nationell och målet är att få personerna som ringer att söka hjälp på en mottagning.

– De som bor här i Stockholmsområdet kan vi ta emot i vår ordinarie verksamhet. De som bor ute i landet kan remitteras hit eller hänvisas till en annan mottagning. Men tyvärr finns det ganska få specialistmottagningar för den här gruppen av patienter, säger Katarina Öberg.

PrevenTell kommer att vara öppen dygnet runt med möjligheten att lämna meddelande och bli uppringd inom 24 timmar av läkare, sjuksköterska, psykolog eller terapeut som är van vid att hantera den här typen av problem.

– Målet just nu är att göra PrevenTell känt för de här grupperna och förhindra sexuella övergrepp, säger Katarina Öberg.

Hjälplinjen PrevenTell är en del av en satsning från regeringen som under perioden 2011-2014 satsar 120 miljoner kronor för att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra övergrepp. Av dessa har Centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset tilldelats tio miljoner kronor.

Telefonnumret till hjälplinjen PrevenTell är 020-66 77 88

INVIGNING

TID: Torsdagen den 22 mars klockan 14.00-14.45. PLATS: Centrum för Andrologi och Sexualmedicins lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, C2:94.

Medverkar under invigningen gör jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, sektionschef Stefan Arver, verksamhetschef Ylva Pernow, sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg och enhetschef Katarina Öberg.

För mer information:

Stefan Arver, läkare och sektionschef på Centrum för Andrologi och Sexualmedicin
Tel. 073-966 19 24, e-post stefan.arver@karolinska.se

Katarina Öberg, enhetschef och psykolog på Centrum för Andrologi och Sexualmedicin
tel. 073-663 54 27, e-post katarina.oberg@karolinska.se

Presskontakt: Presstjänsten Karolinska 08-517 74010      
www.karolinska.se

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Dokument & länkar