Nyfödda i Stockholm har hörselscreenats i tio år

Det föds ca 30 000 barn per år i Stockholm och ca 98 procent genomgår en hörselscreening. Hörselnedsättningar upptäcks hos ca 30-40 av barnen som undersöks. Hörselscreening av nyfödda har inneburit att barn får hjälp mycket tidigare med hörapparat eller ett inopererat cochleaimplantat.  

– Det är viktigt med tidiga insatser för barnen. Att få tidig ljudstimulans är avgörande för barnets tal- och språkutveckling och i förlängningen den sociala utvecklingen.  Den förlorade tiden av ljud- och språkstimulans de första levnadsåren kan man aldrig hämta igen, säger Inger Uhlén överläkare, Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Innan hörselscreeningen infördes var det föräldrars uppmärksamhet till exempel på att barnet inte började tala avgörande. Om det var en mildare hörselnedsättning upptäcktes den först vid fyraårskontrollen på BVC .

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har hörselscreenat alla nyfödda ända sedan 1998. 
I november 2005 infördes hörselscreening på alla förlossningskliniker inom Stockholms läns landsting (SLL), med stöd från Hörsel- och Balanskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Hörselscreeningen utförs av personal på förlossningsklinikerna i länet och Hörsel- och balanskliniken utbildar personalen, tillhandahåller och servar utrustning samt följer upp att kvalitetsmålen nås. Karolinska Universitetssjukhuset är ansvarigt för hörselscreeningen inom hela SLL.

Fakta hörselscreening, barn födda 2014

  • 29 497 barn hörselscreenades
  • Alla nyfödda barn erbjöds hörselscreening
  • 98 % av barnen hörselscreenades
  • 3,7 % av barnen testades två gånger eller fler
  • 42 barn har skrivits in i hörselhabiliteringen
  • 36 barn har fått hörapparater
  • 5 barn har fått cochleaimplantat

För mer information:
Inger Uhlén, överläkare, Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
tfn 08-585 81 573, 073 966 1649, e-post: inger.uhlen@karolinska.se

Robert Huhn, verksamhetschef, Hörsel- och Balanskliniken, 08-517 769 47, e-post: robert.huhn@karolinska.se

Presskontakt:
Mirjam Kontio, pressekreterare, Karolinska Universitetssjukhuset, 08- 517 740 10, e-post: mirjam.kontio@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.


Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar