Nytt test för hjärtinfarkt sparar tusentals vårdplatser

Ett enkelt blodtest kan utesluta risk för hjärtinfarkt för en stor del av de patienter som kommer till akuten med bröstsmärtor, enligt en ny studie som utförts av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Studien presenterades på söndagen vid en stor kardiologkongress i Washington. Blodtestets tillförlitlighet gör att många tusen patienter kan slippa bli inlagda samtidigt som stora vårdresurser frigörs för andra patienter. Globalt rör det sig om miljoner patienter som i fortsättningen kan slippa sjukhusvistelse

I en studie som inkluderade alla de 14 636 patienter som kom till Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning på grund av bröstsmärta under två år 2010–2012, undersökte forskarna nivån av högkänsligt troponin T (hs-cTnT) i blodet. Nästan 9 000 patienter som hade en omätbar nivå av hs-cTnT (< 5ng/l) i det initiala blodprovet, och vars EKG var normalt, följdes för att se hur många som utvecklade hjärtinfarkt inom 30 dagar.

Forskarna visade att det negativa prediktiva värdet för testerna – sannolikheten att patienterna inte var i farozonen – var 99,8 procent för hjärtinfarkt och 100 procent för dödsfall inom 30 dagar. Resultatet var oberoende av om patienterna hade riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och oberoende av vid vilken tidpunkt blodprovet var taget i förhållande till när de första symptomen kommit. - Bröstsmärtor är ett potentiellt livhotande symptom samtidigt som det är mycket vanligt bland akutpatienter, säger Nadia Bandstein, doktorand på Karolinska Institutet och ST-läkare vid  Akutkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och en av dem som står bakom studien.
- Vår uppskattning är att årligen omkring 100 000 patienter söker akutsjukvård i Sverige på grund av bröstsmärta. I USA och Europa totalt rör det sig om 15 till 20 miljoner patienter. Eftersom det inte finns något etablerat sätt att snabbt utesluta hjärtinfarkt läggs många av dem in på sjukhuset i onödan, säger Nadia Bandstein.

Enligt Nadia Bandstein, är det här den första stora studien som specifikt undersöker användningen av hs-cTnT för att förutse risken för hjärtinfarkt.  Mätning av Hs-cTnT är väldigt mycket snabbare och känsligare än äldre mätmetoder. Aktuella riktlinjer rekommenderar att hs-cTnT ska analyseras minst tre timmar efter smärtdebuten, vilket oftast betyder att patienter måste läggas in på sjukhuset för ett andra blodprov och ytterligare bedömning. Vår studie visar att endast ett blodprov av hs-cTnT behöver tas, vilket gör att patienten kan skrivas ut direkt från akutmottagningen, istället för att läggas in på sjukhus, säger Nadia Bandstein Om vi använder det här blodprovet tillsammans med ett EKG kan vi undvika att lägga in 20 – 25 procent av de patienter vi lägger in i dag.

Genomsnittsåldern i studien var 47 år och 53 procent av patienterna var kvinnor. Under uppföljningstiden på 30 dagar fick 39 av 8 907 patienter diagnosen hjärtinfarkt, och 15 av dessa patienter hade ett normalt EKG. Detta betyder, enligt forskarna, att endast en av 594 patienter som söker vård för bröstsmärtor, och som har ett omätbart hs-cTnT vid den initiala provtagningen och ett normalt  EKG, löper en omedelbar risk för hjärtinfarkt.

Studien presenterades på söndagen vid American College of Cardiologys årliga vetenskapliga möte i Washington och publicerades samtidigt on-line i sammanslutningens tidskrift JACC, en av de allra viktigaste inom kardiologin.

Studierns namn: ”UNDETECTABLE HIGH-SENSITIVITY CARDIAC TROPONIN LEVEL IN THE EMERGENCY DEPARTMENT AND RISK OF MYOCARDIAL INFARCTION” 

För mer information: 

Presschef, Klas Ötman 070-450 77 97

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar