Nytt uppdrag inom barnonkologin

Karolinska Universitetssjukhuset har fått i uppdrag av landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör att undersöka förutsättningarna för att öppna 8 nya slutenvårdsplatser inom barncancervården. Så många platser har sjukhuset bedömt behövas för att möta det ökande antalet patienter.

Sedan tidigare har sjukhusets barndivision, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 14 barnonkologiska vårdplatser. Alla 14 har dock inte kunnat hållas öppna på grund av sjuksköterskebrist.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus har vidtagit en rad åtgärder för att rekrytera fler sjuksköterskor och behålla dem man har. Bland åtgärderna finns en utbildningssjuksköterska som ytterligare förbättrar introduktionen av nya sjuksköterskor, farmaceuter som bereder läkemedel, fler läkare, kuratorer och dietister för att avlasta sjuksköterskorna, lönetillägg för vidareutbildning och resurssjuksköterskor som kan täcka upp vid kortare sjukfrånvaro. 

- Personalsituationen har ljusnat något och vi har förhoppningar om att kunna öppna alla de fastställda 14 vårdplatserna. Det är dock bara ett första steg, säger Mikael Forss, tillförordnad sjukhusdirektör. För att möta det ökande vårdbehovet beräknar vi att vi behöver ytterligare 8 fasta platser och därför välkomnar vi naturligtvis att landstingsdirektören ger oss uppdraget att fastställa hur det ska organiseras och vilka resurser som behövs.

För mer information:
Mikael Forss, biträdande sjukhusdirektör. Nås via presstjänsten 08 – 517 740 10.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media