Pressinbjudan

Den 28 november anordnar Centrum för Andrologi och Sexualmedicin (CASM) en workshop i Stockholm där projektet PrevenTell -Hjälptelefon och behandlingsprogram för prevention av sexuellt våld och övergrepp diskuteras.

Datum: torsdagen den 28 november kl. 15:00-17:00
Plats: 7A, Strandvägen 7 a, plan 4, Stockholm

Program

PrevenTell – en projektfinansierad hjälptelefon och behandling för att förebygga sexuella övergrepp.
Kan man förebygga sexuella övergrepp och behandla en potentiell sexualförbrytare?
Erfarenheter ifrån PrevenTell så långt.

Stefan Arver: Sektionschef för CASM, Docent och överläkare.
Katarina Görts Öberg: Enhetschef CASM, leg. Psykolog.

När ingen ser – ett barn utsätts för sexuella övergrepp. 
Vad händer och vad kan vi göra? Barnrättsorganisationen ECPAT belyser barnens perspektiv vid sexuella övergrepp.

Joanna Lundqvist: Jurist, ECPAT.

Våld och övergrepp i nära relationer. Behov av förebyggande insatser.
Vilka verktyg behövs för att förebygga sexuellt våld? Hur vanligt är det med sexuella övergrepp i nära relationer och vilket ökat behov av förebyggande insatser mer specifikt finns?

Carin Götblad: Nationell Samordnare mot våld i nära relationer, f.d. länspolismästare.

Övriga deltagare:

Johan Sjölander: (S) Socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Stockholms läns landsting med särskilt ansvar för psykiatri, folkhälsa, missbruk och jämlik vård.
Håkan Jörnehed: (V) Oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.
Birgitta Rydberg: (FP) Landstingsråd, Stockholms läns landsting
Fredrik Dahlin: Kriminalvården. Tf gruppchef, vetenskapliga rådet.
Ing-Marie Wieselgren: SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), överläkare i psykiatri och samordnare för psykiatrifrågor på SKL.

Moderator: Anders Milton 

Kontakt: Elin Zamore, projektledare Preven-Tell, 0704- 22 62 04, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Dokument & länkar