Pressinbjudan: Anders Milton presenterar utredningen av Karolinska Universitetssjukhusets hantering av kapacitetsbrist gällande canceroperationer

Imorgon, tisdag 29 maj kl 10.00, lämnar Anders Milton över sin utredning av Karolinska Universitetssjukhusets hantering av kapacitetsbrist gällande canceroperationer inom övre bukkirurgi sommaren 2017.

Utredningen tas emot i Solna av uppdragsgivarna Annika Tibell, operativa direktör och biträdande sjukhusdirektör samt Nina Nelson Follin, direktören för Kvalitet och Patientsäkerhetsstaben. Anders Milton presenterar därefter utredningens resultat och rekommendationer vid en pressträff kl 11.00.

Syftet med utredningen var att utreda följande:

 • Hantering och planering av operationskapacitet för övre abdominell kirurgi (och specifikt cancerkirurgi inom detta område) inför sommaren 2017

 • Hantering av den uppkomna situationen med kapacitetsbrist under sommaren, inklusive hur situationen bedömdes och vilka åtgärder som vidtogs under sommaren och början av hösten

 • Kommunikation relaterat till situationen; intern eskalering och information, kommunikation gentemot ägare/beställare, kommunikation gentemot övriga sjukhus, kommunikation med Stockholms medicinska råd (SMR) samt ev. övrig extern kommunikation

 • Handläggning av erbjudande om hjälp från Danderyds sjukhus

  Det var Karolinskas operativa direktör och biträdande sjukhusdirektör, Annika Tibell, samt direktören för Kvalitet och Patientsäkerhetsstaben, Nina Nelson Follin som i februari 2018 gav Anders Milton uppdraget att genomföra utredningen.

  Föranmälan för media görs till: presstjanst.karolinska@sll.se

  Datum och tid: tisdagen den 29 maj, samling kl. 10.45. Se hållpunkter nedan.

  Plats: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Eugeniahemmet, Entré T3

  Se karta nedan.

  Agenda: 

  10.45 Samling ackrediterade media

  11.00 Anders Milton presenterar utredningens resultat och rekommendationer

  11.45 Pressmötet avslutas

  11.45-12.45 Intervjutillfälle med Anders Milton

  Rapporten kommer att delas ut på plats under pressträffen.

  Välkomna

  Kim Sjölund, presschef Karolinska Universitetssjukhuset

  Länk till karta Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

  http://karolinska.se/globalassets/global/kommunikationsavdelningen/kommunikationsavdelningen-centrala-block/oversiktskarta_karolinska_universitetssjukhuset_solna_webb.pdf

  Fakta Anders Milton:

  Anders Milton är leg läkare, arbetat på njurmedicin i Uppsala och har doktorerat inom njurmedicin. Han har varit ordförande och sedan VD för Läkarförbundet, samt ordförande för bland annat SACO, Svenska Röda Korset, WMA och Folk och Försvar. Han har verkat som utredare åt olika regeringar (såväl socialdemokratiska som alliansregeringar) för olika nationella och internationella uppdrag om hiv och aids, psykiatri, oönskade graviditeter, donation och organtransplantation. Milton var även ledamot i den katastrofkommission som regeringen tillsatte efter tsunamin 2004.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera