Pressinbjudan: Karolinska Universitetssjukhuset kommenterar Anders Miltons utredning av hantering av kapacitetsbrist gällande canceroperationer

Idag tisdag 29 maj, lämnar Anders Milton över sin rapport ’Utredning av Karolinska Universitetssjukhusets hantering av kapacitetsbrist gällande canceroperationer inom övre abdominell kirurgi sommaren 2017’. Melvin Samsom, sjukhusdirektör samt uppdragsgivarna Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör och operativa direktör och Nina Nelson Follin, Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör kommenterar utredningens resultat och rekommendationer vid en pressträff kl 13.00 i Solna.  

Syftet med utredningen var att utreda följande:

  • Hantering och planering av operationskapacitet för övre abdominell kirurgi (och specifikt cancerkirurgi inom detta område) inför sommaren 2017

  • Hantering av den uppkomna situationen med kapacitetsbrist under sommaren, inklusive hur situationen bedömdes och vilka åtgärder som vidtogs under sommaren och början av hösten

  • Kommunikation relaterat till situationen; intern eskalering och information, kommunikation gentemot ägare/beställare, kommunikation gentemot övriga sjukhus, kommunikation med Stockholms medicinska råd (SMR) samt ev. övrig extern kommunikation

  • Handläggning av erbjudande om hjälp från Danderyds sjukhus

 

Föranmälan för media görs till tel. 08-517 740 10 eller presstjanst.karolinska@sll.se

Datum och tid: tisdagen den 29 maj, samling kl. 12.45. Se hållpunkter nedan.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Eugeniahemmet, Entré T3 (se länk till karta nedan)

Agenda: 

12.45 Samling ackrediterade media

13.00 Sjukhusets talespersoner kommenterar utredningens resultat och rekommendationer

13.45-14.15 Intervjutillfälle med sjukhusets talespersoner

Välkomna

Kim Sjölund, presschef Karolinska Universitetssjukhuset

Länk till karta Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

http://karolinska.se/globalassets/global/kommunikationsavdelningen/kommunikationsavdelningen-centrala-block/oversiktskarta_karolinska_universitetssjukhuset_solna_webb.pdf

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera