Stamcellsbehandlingar i medierna

Stamcellsbehandlingar på neonatalverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset har uppmärksammats i medierna där det rapporteras om frågetecken kring behandlingen.

- Medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset ska alltid agera i enlighet med gällande lagar och regler. Allt annat är oacceptabelt. Efter Macchiarini-utredningen har vi vidtagit ett åtgärdsprogram med 33 punkter där vi arbetar med förbättringar. Det handlar bland annat om kännedom och efterlevnad av lagar och regelverk, säger chefläkare Nina Nelson Follin.

De händelser som nu rapporteras i medierna skedde mellan 2012-2014. De behandlande läkarna fattade beslut efter multidisciplinär konferens och behandlade på humanitär grund.
Föräldrarna var informerade och gav sitt samtycke. De behandlande läkarna uppfattade även att de hade relevanta tillstånd.

- Vi kommer nu att detaljerat gå igenom händelseförloppet och relevanta regelverk. Patienter och medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset ska känna sig trygga att vi agerar i enlighet med gällande lagar och regler för patientens bästa, säger Nina Nelson Follin.

Presskontakt:
Karolinska Universitetssjukhusets presstjänst: 08-517 740 10
Kim Sjölund, tf presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, 0725-98 13 88

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media