Stora Knöldagen för sarkompatienter

Sarkomcentrum Karolinska arrangerar Stora Knöldagen på Kastellholmen i Stockholm den 19 april. Det är ett informationsmöte för patienter som har eller har haft sarkom och deras anhöriga. Arrangörer är läkare, kirurger och sjuksköterskor vid Sarkomcentrum Karolinska, Tumörortopediska kliniken och Bröst- och Endokrinkirurgiska kliniken.

Sarkom är cancer som utgör från kroppens bindvävnad, omfattar många diagnoser och specialiteter och är därför traditionellt en diagnos som gör att patienten riskerar att hamna mellan stolarna på vägen genom sjukvården. Men med rätt omhändertagande redan från början, kan överlevnaden för patienter med vissa former av sarkom mer än fördubblas.

På Sarkomcentrum Karolinska har man därför skapat en gemensam inkörsport för patienter med den relativt ovanliga och ofta komplicerade diagnosen sarkom. I samarbetet bakom Sarkomcentrum Karolinska ingår sju kliniker plus flera institutioner på Karolinska Institutet.

Program bifogas.

Mer information:
Helen Lärnedal, koordinatorsjuksköterska, Sarkomcentrum, Radiumhemmet, 08-517 72264
Henrik Bauer, professor, ortopedonkolog, Sarkomcentrum, Radiumhemmet, 08-517 72671

Presstjänsten Karolinska 08-517 740 10             www.karolinska.se

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar