Storsatsning på högteknologisk diagnostik

Den 7:e november invigs Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinges nya lokaler för Nuklearmedicin och en ny, state-of-the-art PET/CT-utrustning. Med modern nuklearmedicinsk bilddiagnostik avbildas organfunktion och olika biokemiska processer på molekylär nivå med hjälp av radioaktiva substanser samtidigt som morfologisk information fås från parallell röntgenbildtagning. Denna typ av hybrida bildsystem används bland annat inom tumördiagnostik och för att utvärdera hur kroppen svarar på olika terapeutiska åtgärder

- Det här är en stor satsning, på 75 miljoner kronor, men det är väl investerade pengar, eftersom vi får så mycket bättre förutsättningar att skräddarsy vården för varje patient, säger Annette Fransson, verksamhetschef för Sjukhusfysik.

Invigningen av lokalerna sker den 7 november kl 14.30 i närvaro av landstingsråden Anna Starbrink och Charlotte Broberg.

Plats: Nuklearmedicin, C2:74, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Kontaktperson: Annette Fransson, verksamhet Sjukhusfysik 070-484 12 19
Mirjam Kontio, pressekreterare, 0739- 66 13 77

Fakta:

PET/CT och Gammakamera
Undersökningar i PET/CT och gammakamera går ut på att patienten injiceras med radioaktivt läkemedel (radiofarmaka) i blodet.
Läkemedlet är designat att söka sig till det organ som ska undersökas. Genom att ta en bild var tionde sekund kan ett förlopp filmas för att se hur ett organ beter sig. PET/CT- kameran kom till Sjukhusfysik i november 2012.
CT- delen tar röntgenbilder av kroppen, medan PET-delen visar hur kroppens organ fungerar. Bilderna kan sedan kombineras.

PET/CT används i stor utsträckning vid tumördiagnostik. Tumörerna matas då med sockerglukos märkt med radioaktiv fluorsubstans. Tumörerna suger åt sig sockret medan PET- delen kan spåra fluoren. Med hjälp av CT- delen kan tumören lokaliseras med stor precision.

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Dokument & länkar