Storsatsning på vård på distans

Använd goda exempel och upprepa inte andras misstag! Det är utgångspunkten för det Vinnovaprojekt för vård på distans som Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting visar upp på Vitalismässan i Göteborg den 16–18 april.

Tillsammans med 13 parter från näringsliv och akademi tar de ett gemensamt grepp för att möta behoven i framtidens hälso- och sjukvård. Projektet som pågår i två år har en budget på drygt 26 miljoner kronor, varav Vinnova står för 10 miljoner kronor.

Målet är en nationell central knutpunkt – en så kallad hubb – som ska samordna lösningar och goda exempel. Inom denna hubb ska näringslivet få inspiration att möta vårdens behov av nya produkter, tjänster och metoder. Tre kategorier av vård på distans står i fokus:
• Specialistkonsultation oavsett var patienten befinner sig
• Nätverk och samarbete där expertkunskaper måste samordnas
• Behandling i eller nära hemmet med bibehållen kvalitet

De flesta vård-på-distans-projekt använder videokonferens eller för över data från medicinskteknisk utrustning. För att en sådan lösning ska bli lyckad krävs emellertid mer än att tekniken håller hög kvalitet och är lätt att använda.
Utifrån tidigare projekt samlas i hubben erfarenheter som gör att nya användare slipper upprepa misstag. Till lärdomarna hör till exempel att nya arbetssätt ställer nya krav på både vårdpersonal och patienter. Nya rutiner handlar också om planering och ansvarsfördelning, om tillgänglighet, ekonomisk ersättning, juridiska frågor och säkerhet.

Mer information:
karolinska.se/innovationsplatsen
Projektledare: Git Eliasson, 0700-85 69 43, git.eliasson@karolinska.se
Programansvarig: Kristina Groth, 0700-85 66 64, kristina.groth@karolinska.se
Projektansvarig, Västerbottens läns landsting: Thomas Molén, 070-535 86 02, thomas.molen@vll.se

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karolinska Universitetssjukhuset presenterar sina satsningar inom Vård på distans och Testbäddar på Vitalis. 
Kom och lyssna på våra monter-presentationer om innovationsutveckling i vården, cross-border-care, vård på distans, testbäddar, rehabilitering på distans, MS- och GH-behandling på distans mm. Vi kommer även att demonstrera "guidning" av operation på distans. Med oss i montern finns Västerbottens läns landsting, Merck, Softronic, Polycom, STV och Compodium. Besök oss i monter B03:34 eller titta på vår live-sändning varje dag kl 12 på webbtv.compodium.se/karolinska/vitalis2013

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Dokument & länkar