Traumacentrum på Karolinska Universitetssjukhuset fyller 20 år

Traumacentrumet bildades för 20 år sedan, och 2006 fick Karolinska det högspecialiserade uppdraget att omhänderta och vårda de allra svårast skadade patienterna från hela Stockholms län. Idag tar Karolinskas Traumacentrum emot patienter från en stor del av Sverige vilket gör det till landets största enhet för omhändertagande av svårt skadade patienter.

Tack vare erfarenheter och lärdomar från den stora patientgruppen så finns det idag större chanser än någonsin för patienten att överleva de första kritiska timmarna efter en svår olycka.

  • I Stockholm överlever fler idag jämfört med 10 - 15 år sedan tack vare snabba transporter, rätt insatser på skadeplatsen och av den gedigna erfarenheten hos traumateamen på sjukhuset. Vi kan idag ta patienter genom skador som egentligen inte är överlevnadsbara, säger Lennart Adamsson, verksamhetschef för Traumacentrum Karolinska.

Fjorton kliniker på Karolinska ingår i Traumacentrum, som fungerar som en paraplyorganisation för de 5000 medarbetare på sjukhuset som arbetar med trauma. Jubileet firas med ett traumasymposium den 6 april 2017.

Traumacentrum Karolinska har även fått uppdraget att bilda och vara sammankallande för ett traumaråd för Stockholms län. Representanter från alla akutsjukhus i Stockholm, SOS alarm, ambulansföretagen, rehabiliteringscentra och Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB samlas rådet ska fungera som ett kompetenscentrum och plattform för att leda traumavården i länet. Med många aktörer inblandade är det viktigt att samverkan fungerar.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia