Välkommen till ett seminarium om att omsätta klinisk forskning i etisk universitetssjukvård

Sex månader efter rapporten ”Fallet Macchiarini” hålls seminariet för att beskriva Karolinskas arbete hittills och för att diskutera dilemmat och möjligheterna med att omsätta klinisk forskning i patientsäker och etisk universitetssjukvård. I och med Kjell Asplunds rapport "Fallet Macchiarini” fick Karolinska Universitetssjukhuset anledning att belysa och förhålla sig till detta.

Datum och tid: fredag den 17 mars 14-16 med efterföljande tid för intervjuer

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Nanna Svartz auditorium, via Huvudentrén (A1)

Program:

  • Obeprövade behandlingsmetoder, Svante Norgren, (Temachef Barn och Kvinnosjukvård Karolinska Universitetssjukhuset), Nina Nelson Follin (Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör Karolinska Universitetssjukhuset, Karl Rombo (närstående till patient), Ella Bohlin (Barn- och äldrelandstingsråd i Stockholm), samt Ingemar Engström (Sakkunnig i Statens medicinsketiska råd och överläkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Örebro universitet)
  • Multidisciplinära konferenser, Christina Kling Hassler (överläkare och verksamhetsutvecklare RCC/Inera) Roger Henriksson (professor, överläkare och chef Regionalt Cancercentrum), Harald Blegen, (Divisionschef Onkologi/Thorax-divisionen samt temachef Cancer), Karolinska Universitetssjukhuset, Jeanette Kuhl, (Patientområdeschef Kranskärl och hjärtklaffsjukdom, Karolinska Universitetssjukhuset)
  • Integrering och integritet - universitet och sjukhus, Jan-Inge Henter (FoU-direktör Karolinska Universitetssjukhuset), Anders Ekbom (Prorektor Karolinska Institutet), Nelson Follin (Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör Karolinska Universitetssjukhuset), Anna Wedell (verksamhetschef vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar) Andreas Matussek (Funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet) samt Ann-Marie Wennberg, (sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset)

Hitta hit: http://karolinska.se/globalassets/global/kommunikationsavdelningen/kommunikationsavdelningen-centrala-block/oversiktskarta_karolinska_universitetssjukhuset_solna_webb.pdf

Vänligen anmäl ditt intresse till tel. 08-517 740 10 eller presstjanst@karolinska.se. Sista anmälningsdag 15 mars.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera