Forskare: Gemensamma skattemedel säkrar storföretagens vinster

Den offentliga sektorn säljs ut till ett fåtal privata företag. Det slår fyra forskare fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Ekonomerna Markus Kallifatides och Viktor Skyrman, socionomen Majsa Allelin och sociologen Stefan Sjöberg visar i sin rapport att samtidigt som mer skattepengar går till privata välfärdsföretag blir också antalet aktörer färre.

 Privata aktörer ersätter de tjänster som tidigare erhölls av kommun, stat och landsting. 40 procent av vårdcentralerna är idag privata liksom 15 procent av alla vårdtjänster inom omsorgssektorn. Inom skolan har också skolföretagens andel av marknaden ökad kraftigt, säger Markus Kallifatides.

Rapporten ingår i utredningen ”Klass i Sverige” och visar att ett fåtal aktörer dominerar stora delar av marknaden. Exempelvis går var tionde friskoleelev i AcadeMedia-koncernens skolor och tre privata aktörer står för 51 procent av omsorgsmarknaden.

Förhoppningen om att marknadsutbud inom välfärden leder till ekonomisk effektivitet och mångfald har inte införlivats. Större företag köper upp de mindre under sin koncern, så till den grad att vi snart kan tala om ett oligopol, säger Majsa Allelin.

Gemensamma skattemedel finansierar stora koncernägda aktiebolag, liksom dess vinster, säger Viktor Skyrman

Rapportförfattarna menar att den välfärdsmodell som Sverige en gång ansågs vara ett föredöme för, har i det tysta ersatts med nyliberala reformer som banat vägen vinstdrivande storföretag i välfärden.

Den välfärdsmodell som tog arbetarrörelsen decennier av mödosamt arbete att bygga upp, har på grundläggande sätt raserats utan nämnvärt motstånd. För jämlik tillgång till vård, skola och omsorg måste arbetarrörelsen på allvar arbeta för en universell välfärdsmodell, säger Stefan Sjöberg. 

”Välfärdens omvandling – Det privata kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn” presenteras på ett seminarium på ABF, Stockholm den 16:e april, kl 18. Rapporten kan laddas ner på Katalys hemsida: www.katalys.org 

För intervjuer och frågor om rapporten, kontakta gärna någon av rapportförfattarna:

Majsa Allelin, majsa.allelin@socwork.gu.se eller 073-783 67 13
Markus Kallifatides, markus.kallifatides@hhs.se eller 08-736 94 92
Stefan Sjöberg, stnsjg@hig.se eller 070-394 37 18
Viktor Skyrman, viktor.skyrman@gmail.com eller 072-224 63 45

För mer information om utredningen “Klass i Sverige”, kontakta:

Daniel Suhonen, chef för Katalys, daniel.suhonen@katalys.org eller 073-519 01 06

Om oss

Katalys är en...

Kontakt

  • Enna Gerin

Prenumerera