Forskare: Var du är född bestämmer din klass allt mer

Sverige har blivit ett land där klass kan läsas ut av var man är född, i eller utanför Sverige. Det slår forskaren Anders Neergaard fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Enligt Neergaard präglas framförallt arbetarklassen av kvinnor samt ett växande skikt som domineras av kvinnor och män med utländsk bakgrund, med de sämsta lönerna och arbetsvillkoren. Samtidigt som utrikes födda i mindre grad är organiserade i facket.
– Att utrikes födda är i mindre grad med i facket försvårar naturligtvis en politik mot bättre villkor och löner för denna grupp. Men för att den situationen ska förbättras krävs det att facken arbetar aktivt för en politik som lyfter en växande grupp inom arbetarklassen som upplever diskriminering och rasism i samhället och i arbetslivet.

Med hänsyn till valet i september och den politiska debatten i dag slår rapporten fast att denna utveckling riskerar att förstärkas genom en migrationspolitik som pressar invandrade till att ta vilket jobb som helst och samtidigt som politiker lägger fram förslag på fler jobb med än lägre löner.

– Både migrations- och arbetsmarknadspolitiken leder i dag till att vi får ett i högre grad ojämlikt samhälle. Vi behöver en generell investeringspolitik och utbildningsinsatser för att skapa bättre matchning samt ”riktiga” jobb där människor oavsett födelseland kan använda sina kompetenser i högre utsträckning. Vi behöver åtgärder mot diskriminering och rasism.

Anders Neergaards rapport ingår i Katalys utredningsserie ”Klass i Sverige” och avslutar med en uppmaning till arbetarrörelsen.

– Om arbetarrörelsen säger sig vilja representera arbetarklassen krävs det en högre grad av medvetande om hur arbetarklassen ser ut. En fackföreningsrörelse som inte kombinerar klasspolitik med feminism och antirasism är inte längre representativ för dagens arbetarklass.

Niels Stöber, redaktionssekreterare för ”Klass i Sverige” betonar vikten av argumenten i den nya rapporten.

–  Både klassamhället och arbetarklassen har förändrats de senaste trettio åren. Det är grundläggande att vi kastar ljus på hur dagens arbetarklass ser ut. Det är utifrån den kunskap vi kan formulera politik som lyfter dagens arbetarklass. Anders’ rapport är livsviktig för en arbetarrörelse som vill bekämpa ojämlikheten i samhället.

Rapporten ”Klassamhällets rasifiering” presenteras den 3 april på ett seminarium på ABF Stockholm, kl 18. Rapporten kan laddas ner på Katalys hemsida: www.katalys.org

För intervjuer och frågor kring rapporten, kontakta gärna:
Anders Neergaard, anders.neergaard@liu.se eller 070 818 31 96

För frågor kring klassutredningen ”Klass i Sverige”, kontakta:
Niels Stöber, niels.stober@katalys.org eller 070 – 539 94 63

Om oss

Katalys är en...

Kontakt

  • Enna Gerin

Prenumerera