Katalys: Ny skattepolitik ger 266 miljarder till välfärd

Idag presenterar fackliga idéinstitutet Katalys en stor sammanhållen skattereform. Rapporten ”Hälften kvar och hela framtiden” tar sin utgångspunkt i en ambition att lösa dagens framtidsutmaningar.

– Skattedebatten handlar oftast om olika grupper som vill se en viss skatt sänkt, men vi vill se helheten. Skatter är till för att bekosta samhället, säger Daniel Suhonen, chef på Katalys och en av tre författare.

Sedan år 2000 har skattekvoten sänkts från 51,5 procent av BNP till strax över 44 procent och det motsvarar 250 miljarder mindre till välfärden – per år. I rapporten som skrivits av Dany Kessel, ekonom vid Katalys och doktorand i nationalekonomi, Daniel Johansson, utredare som är vice ordförande i S-studenter och arbetar som AT-läkare och Daniel Suhonen, skisseras tre framtidsscenarier.

– Antingen så gör vi ingenting och välfärden fortsätter urholkas och inga reformer kan genomföras, eller så gör man som Moderaterna vill och fortsätter sänka skatterna till EU:s genomsnitt under 40 procent av BNP, säger Daniel Suhonen. Då ska 200 miljarder till bort per år.

– Vårt förslag är att man återtar initiativet, vågar höja skatterna och ta itu med välfärdskris, massarbetslöshet och klimatkrisen.

Med sitt nya skatteförslag frigörs runt 266 miljarder för satsningar på välfärden, trygghetssystemen och investeringar, per år. I förslaget ersätter man även överskottsmålet i statens budget med ett budgetmål.

– På så sätt kan vi lånefinansiera upp till 100 miljarder per år för investeringar. Det är vad Sverige behöver, säger Daniel Suhonen, chef på Katalys.

– Det finns en apati i dagens politik som hävs om man kan visa att vi faktiskt kan lösa problemen gemensamt. Vi har helt enkelt råd med framtiden, men det kostar lite mer skatt.

Rapporten finns att ladda ner på katalys.org och kommer att presenteras närmare idag kl. 12.00 på ABF-huset, Sveavägen, Stockholm.

Frågor besvaras av Daniel Suhonen: 073-519 01 06

Om oss

Katalys är en...

Kontakt

  • Enna Gerin

Prenumerera