Dela

Citat

Det är otroligt viktigt för oss och vår fortsatta utveckling att vi kan binda ihop stad och landsbygd.
Göran Dahlström
Vi vill göra det lättare för pensionärer att komma ut, kanske besöka släkt och vänner. Att sätta lite guldkant på tillvaron.
Göran Dahlström
Kommunens förvaltningar har hållit kursen och kryddat den med god hushållning. Det har gett Katrineholm en välskött och bra kommunal ekonomi.
Göran Dahlström
En tillgänglig mötesplats mitt i Katrineholms hjärta
Göran Dahlström
Det här är helt otroligt. Jag är nästan mållös, vi når vår målsättning ett år i förväg.
Göran Dahlström
Aldrig tidigare har företagarna i Katrineholm varit så nöjda med det lokala företagsklimatet som nu. Klättringen i årets ranking går hand i hand med vårt nära samarbete och dialog med näringslivet, den politiska stabilitet och mod som råder, och vårt fantastiska läge i Stockholms närhet.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) tillsammans med vice ordförande Lars Härnström (M).
Studiestartstödet är en bra möjlighet för arbetslösa som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning att komma igång med studier.
Gunilla Magnusson, Viadidaktnämndens ordförande (S)
En smart omställning till mer hållbara transporter kan sänka kostnaderna, förbättra luftkvalité och hälsa samt bidra till en grön näringslivsutveckling
Sari Eriksson, kommunchef i Katrineholms kommun
Filmen ger katrineholmarna en möjlighet att ta del av och påverka Katrineholms utveckling på ett helt nytt och spännande sätt. Något sådant här har vi tidigare aldrig kunnat erbjuda våra invånare så det känns extra roligt, säger samhällsbyggnadschef Stefan Jansson.
Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef.
Framgångsreceptet för Katrineholms placering i årets miljöranking är målmedvetenhet, en handlingskraftig kommunorganisation och höga politiska ambitioner. I Katrineholm är vi stolta över vårt miljöarbete. Miljöfrågorna spelar en mycket viktig roll i vår kommunplan och där det tydligt framgår vilka mål kommunen förväntas nå.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).
Man litar på Katrineholm, känner trygghet och vågar ta ett steg framåt genom att expandera eller kanske etablera sig här.
Lars Herman Larsson
Med den här utbyggnadstakten kommer vi att nå våra mål två år tidigare och med kraftfullare bredband än de nationella målen
Göran Dahlström
Siffrorna visar också att vi måste hålla ett fortsatt högt tempo i bostadsbyggandet
Göran Dahlström
Idag är det 100 dagar kvar till musikfesten, en bra dag att presentera artisterna,
Jessica Sjögren
Det här är ett mycket positivt resultat, och ett kvitto på att vårt arbete med att förbättra företagsklimatet i Katrineholms kommun är på rätt väg. Hur företagen i Katrineholm uppfattar kommunens service är av stor betydelse, och något vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.
Det handlar om mänskliga rättigheter. Alla medborgare, inte bara vissa, ska känna sig inkluderade i sin kontakt med kommunens verksamheter
Sari Eriksson kommunchef Katrineholm
Det här är en bekräftelse på att Katrineholm kan erbjuda en attraktiv lokalisering även för stora multinationella företag som AWS.
Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm
Jag kan knappt föreställa mig en finare Katrineholms-hyllning än den vi ska göra.
Ellen Bergström
Lönesatsningen syftar till att behålla och nyrekrytera duktig personal.
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.
I grunden handlar det om demokrati.
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande
Det känns fantastiskt roligt att vi får extra resurser till vårt arbete med att skapa sysselsättning och tillväxt i Västra Sörmland.
Samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt
Under alla mina år som kommunstyrelsens ordförande har jag aldrig varit med om detta tryck som vi just nu upplever i Katrineholm.
Göran Dahlström
Det nya äldreboendet kommer att generera ungefär åttio nya arbetstillfällen.
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande
Flera års målinriktat arbete ger resultat.
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande
Vi vet att digitala verktyg kan skapa nya möjligheter i undervisningen
Helene Björkqvist, förvaltningschef
Blomsterkärrorna är till katrineholmarnas förfogande och kan placeras på en plats där man tycker att det behövs någonting extra.
Lars Hågbrant
Resultatet stimulerar till vår vilja till att bli ännu bättre.
Martin Edgélius
Takten på bostadsbyggandet i vår kommun är bra just nu. Vi har många byggen som pågår och flera i startgroparna.
Göran Dahlström
Det känns fantastiskt roligt att vi har fått den här möjligheten
Lars Halvarsson, lärare
Vår kommun har invånarmässigt aldrig varit större.
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm
I grova drag handlar det om att minska förbrukningen – energieffektivisera och växla över till förnybar energi.
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande
Ytterligare ett kvitto på att Katrineholms Logistikcentrum är en både riktig och viktig framtidssatsning
Göran Dahlström
Det ska bli spännande att få vara med och utveckla området ytterligare,
Dot Gade Kulovuori
Företagsklimatet i Katrineholms kommun blir bättre och bättre dag för dag, och näringslivet och kommunen har under de senaste åren gjort ett strålande jobb tillsammans! Vi är en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet som också har mycket mer på gång när det gäller fortsatt klättring i olika mätningar.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M).
Vi väljer att flytta ut vårt kontor till Stortorget här i Katrineholm för att komma närmre kommuninvånarna som bor och verkar här. Vi vill skapa nya och intressanta mötesplatser och ge invånarna i Katrineholm möjlighet att möta sin kommun i ett öppet sammanhang, tycka till om det som sker kring staden och landsbygdens utveckling och diskutera med oss som är på plats.
Samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt
Vi är väldigt glada över att nu kunna erbjuda den här tjänsten till invånarna i Katrineholm. Som kommun vill vi uppmuntra både invånare och företag till insatser som främjar miljön – allt för att bidra till ett hållbart Katrineholm för framtida generationer.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) tillsammans med bygg- och miljönämndens ordförande Martin Edgélius (M).
Vi vill bygga upp en verksamhet där antalet avhopp från skolan minskar
Erik Malm Birkegård
Det här är ett mycket gott betyg och ett kvitto på vårt goda samarbete med näringslivet för att utveckla Katrineholm till en attraktiv handelsstad.
Lars Hågbrandt, samhällsbyggnadschef
Det är All time high!
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande
Det är första gången vi hissar flaggan i dag, men jag ser det som att det från och med idag ska vara en tradition.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).
Katrineholm har ett bra strategiskt läge och dessutom i övrigt bra villkor.
Ulf Skagerström, delägare Matsmart
I vår förstudie framkom att det finns en omedvetenhet rörande HBTQ-personers situation i kommunen
Jenny Skarstedt, avdelningschef Ung kultur och fritid
– Det här är kanonbra och vi nöjer oss inte med den här placeringen.
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande
Catenas satsning ger nya möjligheter för hela logistiksverige till fler, miljövänliga logistiklösningar.
Göran Dahlström
Det känns fantastiskt bra att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun och att vi kan säkra och utveckla välfärden i Katrineholms kommun.
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande
Jag älskar att ge människor service
Jessica Silow
Klädd till fest – har småstadens kvalitéer och visar upp sin skönhet i all enkelhet
Lars Hågbrandt, chef Samhällsbyggnad
Det är dags att sudda ut gränserna och istället öppna upp
Hans Bohman
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp