FRIDA byter namn till Relationsvåldsteamet.

Första februari 2018 byter enheten som arbetar med våld i nära relationer på Socialförvaltningen i Katrineholm namn till Relationsvåldsteamet.

Syftet med namnbytet är att tydliggöra teamets roll och vara mer tillgängliga för medborgare i Katrineholms kommun. Teamet kommer från och med namnbytet även att erbjuda stöd till personer som utövar våld för att arbeta med problematiken från olika perspektiv. Sedan tidigare erbjuder teamet stöd och hjälp till vuxna och barn som utsätts för våld av närstående.

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, materiellt och/eller hedersrelaterat. Det är inte bara blåmärken som gör ont. Oavsett form av kränkning så är det ett brott när en nära anhörig, ett syskon, en förälder eller en partner gör en närstående illa.

Kontakt:
Anne Johansson, enhetschef öppenvården 0150- 576 99
Evelina Dahlström, samordnare relationsvåldsteamet 0150-578 26

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 100 invånare.

www.katrineholm.se

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 000 invånare.

Prenumerera