Katrineholm får väl godkänt i miljörankning

Årets miljörankning för 2018 är här och Katrineholms kommun landar på plats 34 av Sveriges 290 kommuner.

-  Vi har under de senaste tre åren klättrat från plats 150 till en topposition i Sverige. I årets ranking tappar vi visserligen en del placeringar men vi är stolta över vårt miljöarbete i Katrineholms kommun och resultatet stimulerar samtidigt vår vilja till att bli ännu bättre. Resultatet är också ett tecken på att miljöarbetet har blivit ett självklart fokusområde för samtliga kommuner i landet, säger Anneli Hedberg (S) vikarierande kommunstyrelsens ordförande.

Förra året (2017) hamnade Katrineholms kommun på plats 11. Katrineholm kammade dessutom hem första platsen i länet. I år är Katrineholm på 34 plats i Sverige och på plats 3 av 9 i Södermanlands län.

Följ vårt miljöarbete

På Katrineholms miljöbarometer kan du som är intresserade följa miljöutvecklingen och miljöarbetet i Katrineholm inom fyra fokusområden: minskad klimatpåverkan, rena sjöar och vattendrag, biologisk mångfald och god bebyggd miljö. Läs mer på vår Miljöbarometer.

Om rankningen

För tionde året i rad genomför Aktuell Hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt och Miljörapporten) en kommunrankning. Resultatet baseras på Aktuell Hållbarhets enkät som kommunerna besvarat. Årets enkät består av 29 frågor och en följdfråga. Svarsalternativen varierar mellan ja, delvis och nej. 

Anneli Hedberg (S) 
Telefon: 070 - 660 44 03
e-post: anneli.hedberg@katrineholm.se

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 200 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 000 invånare.

Prenumerera

Media

Media