Kultur & konst, en del i lärandet

Lär dig matematik ståendes på en scen med en gitarr runt halsen. Uppmuntra barns språkutveckling genom konstpromenader. Låt ungdomar designa kondompaket som ett led i att våga prata om sexualitet i ungdomsåren. I Katrineholm ingår kultur, konst och estiska lärprocesser som en naturlig del i lärandet för barn och ungdomar. 

Besök oss på Göteborgs Bok- & Biblioteksmässa 2014, där berättar vi mer.
TID: 25 – 28 september
PLATS: Svenska Mässan i Göteborg, vid Korsvägen. Monter B07:69

Katrineholm är en kommun som satsar på kultur. Vi vill öka tillgängligheten och stärka dess förutsättningar i samhället. Sedan ett par år tillbaka jobbar vi efter en kulturplan som syftar till att stärka barn och ungdomars kulturliv. Vi genomför en mängd olika projekt för barn och unga där även integration är en viktig komponent. Här nedan är ett urval av de projekt som vi arbetat med under de senaste åren.

  • KONSTiga djur: väver samman språkutveckling och kommunens offentliga konst. Många konstverk är djur vilket gjorde det tacksamt att bygga vidare med sånger, texter för barnen. Allt detta gynnade inte bara språklust utan även kreativitet, lokalkännedom och hälsa. 18 förskolor deltog i projektet, nästan 650 barn.
  • Tyst tisdag: ett samarbete mellan kommunen och Röda Korset. Varje tisdag erbjuds två timmar läxhjälp i Kulturhuset Ängeln. I början var besökarna i stor utsträckning elever från grundskolan. Men de senaste terminerna har konceptet utvecklats och inkluderar också studerande i Svenska För Invandrare SFI.
  • Kondomprojektet: där skolungdomar designade sitt eget kondompaket. Projektet handlade om att få ungdomar att våga prata om sexualitet, känslor och kärlek på ett mer avdramatiserat vis.
  • Sommarskola: 2014 genomförde vi en sommarskola för barn i årskurs 6-8 som inte uppnått målen i svenska, engelska och matematik. Vi fokuserade på estetiska processer som metod för att öka motivationen och lusten till lärande samt för att öka självförtroendet hos eleverna. Sommarskolan bedrevs på Ungkulturhuset Perrongen där det finns tillgång till ateljéer, scener, studio, musikrum, café.
  • Integration Katrineholm: Förståelse motverkar fördomar, främlingskap och i förlängningen främlingsfientlighet. Projektidén bygger på att denna förståelse uppstår när människor möter varandra i öppna och genuina möten. För att skapa förståelsen har projektet utgått från EU:s första grundprincip om integration som innebär att integration är en dubbelriktad process. Därför var hälften av deltagarna av utländsk härkomst och hälften ”vanliga svenskar” i åldrarna 13 – 26 år.

För mer information:
Truls Olin, Chef allmänkultur, 0150-578 31

FOTO: Johan Eklöf. Barn gör egen konst vid Kulturhuset Ängeln.

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 000 invånare.

Prenumerera

Media

Media