Stöd för att minska segregationen

I dag presenteras fördelningen av Regeringens långsiktiga miljardstöd till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. För Katrineholm betyder det möjlighet att ansöka om 8 miljoner kronor under 2018 för att minska segregationen.  

Stödet för att minska segregationen kan sökas av 32 kommuner. Pengarna ska användas för åtgärder som syftar till att stärka ekonomisk och social utveckling i landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar. Det kan till exempel handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

- Vi har jobbat med dessa frågor under ett par år men självklart är extrapengar välkomna. Det innebär att vi kan växla upp våra insatser, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Under senaste åren har Katrineholms kommun arbetat med olika projekt för att utvidga möjligheten till egen försörjning. Ett annat prioriterat område har varit att öka gemenskap, trygghet och känsla av stolthet i vissa bostadsområden samt bredda tillgängligheten för meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga.

- Vi kommer att söka stödet för att spetsa vårt långsiktiga arbete med att öka inkludering och jämlikhet i Katrineholm. Att ha ett jobb att gå till är en viktig nyckel för tillhörighet och känslan att man bidrar med något meningsfullt. Vi vill också utvidga och snabba på uppsättningen av trygghetskameror i kommunen, som en åtgärd för att öka tryggheten för samtliga av kommunens medborgare, säger Göran Dahlström. 

Regeringens stöd för minskad segregation och ökad jämlikhet
Arbetet för att minska och motverka segregationen är en högt prioriterad del av regeringens arbete för ett Sverige som håller ihop. Även om det går att skönja vissa positiva tecken i utvecklingen under senare tid, är skillnaderna i uppväxt- och levnadsvillkor för personer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar och de som bor i andra områden fortsatt stora.

Miljardsatsningen ska bidra till att stärka kommunernas eget långsiktiga arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller exempelvis lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. 2,2 miljarder kronor planeras avsättas årligen 2020–2027. Med dessa pengar får kommunerna möjlighet att genomföra ytterligare prioriterade insatser. Det kan exempelvis handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

Stödet kan sökas av 32 kommuner under 2018.

Bild: Från Lyckliga gatorna - gatufesterna 2017. Ett projekt för att öka gemenskapen, tryggheten och känslan av stolthet för sitt bostadsområde. Gatufesterna blev otroligt uppskattade av de kringboende.
Foto: Johan Klinthammar

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 200 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 000 invånare.

Prenumerera

Media

Media