Ansök nu om skolresestöd

Skolresestöd kan beviljas redan för augusti, om studierna och de dagliga skolresorna börjar den 14:e eller tidigare.

Skolresestödet ersätter kostnaderna för de dagliga skolresorna. Gymnasiestuderande och studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller annan yrkesinriktad grundutbildning kan beviljas skolresestöd. Skolresan i ena riktningen ska vara minst 10 km och kostnaderna ska överstiga 54 euro i månaden.

Den ändring i lagen om stöd för skolresor som träder i kraft 1.8.2013 ändrar bestämmelserna gällande stödmånaderna under läsåret. Den studerande kan få skolresestöd om han eller hon under en kalendermånad har minst 18 dagar som ingår i tiden för skolresestöd.

– Om studierna och de dagliga skolresorna börjar till exempel i augusti den 14:e eller tidigare, kan den studerande få skolresestöd för augusti. Men om skolan börjar den 15:e eller senare, kan skolresestöd beviljas först från ingången av september, förklarar chefsplanerare Piia Kuusisto vid FPA:s studiestödsgrupp.

Enligt Kuusisto ändras stödtiden för en del studerande jämfört med föregående år: för vissa blir stödtiden kortare och för andra längre.

– Det kan alltså gå så att den studerande fick skolresestöd för tio månader förra läsåret, men nu endast för nio månader, säger Kuusisto.

I och med lagändringen utgör lön för en period med inlärning i arbetet inte längre ett hinder för beviljande av skolresestöd.

Så här anhåller du om skolresestöd

Du kan kontrollera dina möjligheter att få skolresestöd och beräkna stödbeloppet och stödtiden med beräkningsprogrammen på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/berakningar.

Fyll i blanketten Ansökan om stöd för skolresor - Gymnasier och läroanstalter och lämna till läroinrättningen. Läroinrättningen granskar uppgifterna och du får ett köpintyg, av vilket det framgår köptillfällen odch tiderna för biljettköp. Med köpintyget kan du köpa en buss- eller tågbiljett från Matkahuolto eller VR till ett pris som är nedsatt med skolresestödets belopp.

Sök stöd för skolresor separat för varje läsår (1.8 - 31.7). FPA beviljar skolresestöd tidigast från månaden före ansökningsmånaden. Ansökan blir anhängig när du har inlämnat den i skolan.

I fall din utbildning inleds i juni eller juli kan stöd för dessa månaders skolresor sökas samtidigt med stödet för följande läsår. Om en utbildning slutar i augusti kan den månadens skolresestöd sökas i samband med stödet för det gångna läsåret.

Närmare information för kunder

www.fpa.fi/studerande

Servicenumret för studieförmåner är 020 692 229, vardagar kl. 8-18.

Närmare information för medier

FPA:s studiestödsgrupp, förmånschef Regina Ollila tfn 020 635 5203

fornamn.efternamn@fpa.fi

Dokument & länkar