Årets första utbetalningsdag för FPA-förmåner är i dag 4.1.2016.

I dag 4.1.2016 är den första utbetalningsdagen för FPA-förmåner år 2016. Flera förmåner betalas ut. Många FPA-förmåner har en fast utbetalningsdag. Utbetalningsdagen för de övriga förmånerna kan kontrolleras i FPA:s e-tjänst.

FPA betalar i dag ut bostadsbidrag för pensionstagare, allmänt bostadsbidrag och militärunderstöd. Utbetalningsdagen för dessa förmåner är den första bankdagen i månaden.

Flera av FPA-förmånerna har en fast utbetalningsdag. Om utbetalningsdagen infaller på ett veckoslut eller en helgdag betalas förmånen i allmänhet föregående bankdag.

 • Utbetalningsdagen för folkpension, handikappbidrag och fronttillägg är den 7 dagen i månaden. Avvikande utbetalningsdagar år 2016 är 5.2, 6.5 och 5.8.
 • Utbetalningsdagen för garantipensionen är den 22 dagen i månaden och avvikande utbetalningsdagar år 2016 är 20.5 och 21.10.
 • Familjepensioner betalas ut en viss dag enligt den första bokstaven i efternamnet:
  • A–K den 4 dagen i månaden (avvikande utbetalningsdagar 3.6, 2.9 och 2.12)
  • L–R den 14 dagen i månaden (avvikande utbetalningsdagar 12.2, 13.5 och 12.8)
  • S–Ö den 22 dagen i månaden (avvikande utbetalningsdagar 20.5 och 21.10)
  • Utbetalningsdagen för bostadsbidrag för pensionstagare är den 4 dagen i månaden och avvikande utbetalningsdagar år 2016 är 3.6, 2.9 och 2.12.
  • Studiestödet och bostadstillägget betalas ut den 4 varje månad eller därpå följande bankdag. Avvikande utbetalningsdagar år 2016 är 6.6, 5.9 och 5.12.

Om du har en FPA-förmån som inte nämns här kan du kontrollera utbetalningsdagen i e-tjänsten.

Närmare information för kunder

FPA:s e-tjänst

Utbetalningsdagar för pensioner och pensionsförmåner (pdf)

Utbetalning av handikappbidrag för barn (handikappbidrag för personer under 16 år)

Utbetalning av handikappbidrag för vuxna (handikappbidrag för personer över 16 år)

Utbetalning av vårdbidrag för pensionstagare

Utbetalning av allmänt bostadsbidrag

Utbetalning av studiepenning och bostadstillägg

Utbetalning av militärunderstöd

Prenumerera

Dokument & länkar